Motief #192

Samen delen

Uitgever en ondernemer John Hogervorst heeft een hoog ideaal: broederschap onder alle mensen ter wereld. Maar niet als morele vereiste, want dat is volgens hem niet mogelijk. In de economie bestaat de broederschap echter al, zegt hij, wij zien die alleen (nog) niet. En we handelen er ook niet naar. Over juist prijsbegrip als thermometer voor broederschap in de economie.

Nieuws

Jaap Sijmons gaat van Pasen naar Pinksteren. Verscherpt inspectietoezicht op Antroz. Euritmie prentenboek in de maak. Helianth Rotterdam heeft nieuw gebouw. Antrovista is 14 jaar geworden. Wisselingen aan het Goetheanum. Weleda groeit weer. Plus een volle agenda.

Geen beperkingen in het musiceren

Vijftig jaar geleden zocht violiste Carolien Visser naar muziekinstrumenten om op een open manier te musiceren met verstandelijk gehandicapten. Daaruit ontstond instrumentenwerkplaats Choroi in Schoorl, die inmiddels is uitgegroeid tot een organisatie met negen werkplaatsen in Europa, waarvan de instrumenten wereldwijd worden verkocht.

Motief van Diana Laan-Gradenwitz

Mediteren is het leukste wat er is, volgens Diana Laan-Gradenwitz. Het uitwisselen van kennis en ervaringen
speelt voor haar een belangrijke rol in de antroposofische scholingsweg. Met het oprichten en beheren van discussiegroepen over antroposofie op Facebook, slaagt ze erin om moderne sociale media in te zetten voor spirituele verdieping.

Broederschap en geestzelf

Broederschapsontwikkeling heeft te maken met de werkelijke innerlijke beleving van het lief en leed van de andere mens. Die beleving kan gevolgen hebben voor de eigen innerlijke ontwikkeling. Kasper Tideman vraagt zich af of de ontwikkeling van broederschapsimpulsen een sleutel kan zijn voor ontsluiting van een weg naar werkelijke zelfkennis.

Grondsteen, engelbeelden en terreur

In januari 2015 speelden twee gebeurtenissen zich vrijwel tegelijkertijd af: de terreurdaden in Frankrijk en de Grondsteenconferentie in Zeist. Die gelijktijdigheid zette Albert Roessingh ertoe deze met elkaar in verband te brengen. Zo signaleert hij hoe het oefenen van geest-schouwen, geest-bezinnen en geest-herinneren kan leiden tot inzicht in crisissituaties of zelfs verbroedering tussen gijzelaar en gijzelnemer.