Motief #195

Nicolai Fuchs

Het voormalige hoofd van de landbouwsectie in Dornach is tegenwoordig directeur van de Treuhand GLS in Bochum voor maatschappelijke vernieuwing. Hij nam eerder deel aan Wereldhandelsdiscussies om het thema duurzaamheid in te brengen. Het gaat hem om het overbruggen van de gapende kloof tussen weten en doen.

Bodem als basis

De bodem staat aan de basis van alles. Alleen door die basis te beschermen, kun je ook het verlies aan biodiversiteit tegengaan. Eigenlijk zou land niemands eigendom moeten zijn. Internationale ‘bio-kopstukken’ kwamen bijeen in Amsterdam met als doel de aarde tot fundament voor een duurzame economie te maken.

Van gangbaar tot biodynamisch tuinder

Wat beweegt een reguliere tuinder om over te gaan tot biologisch of zelfs biologisch-dynamisch tuinieren? Niet langer speelbal van de marktprijs willen zijn of de fascinatie voor tuinieren zonder hulpmiddelen bijvoorbeeld. Tuinder Peet de Krom en glastuinder Rob van Paassen vertellen over hun persoonlijke en bedrijfsmatige ontwikkelingsproces.

De waarde van melk

De melk zit in de crisis. Door het loslaten van de melkquota zijn boeren meer gaan produceren, waardoor een prijsdaling is ontstaan. Biologische en biodynamische boeren hebben echter veel minder met die dalende prijzen te maken. Hoe komt dat? En waarom is Demetermelk het meeste waard?

Odin brengt vraag en aanbod samen

Al meer dan twintig jaar vult Odin wekelijks duizenden tassen met groenten en fruit van het seizoen, alles biologisch of biologisch-dynamisch. Wat begon als een initiatief om vraag en aanbod samen te brengen, is vandaag de dag uitgegroeid tot een coöperatie met 18 egen winkels en een online winkel. Een portret van de organisatie achter ‘de Odin-tas’.

Zorg en landbouw in balans

Hoe functioneert een biologisch-dynamische boerderij wanneer niet alleen de productie, maar ook de zorg voor cliënten centraal staat? Op Urtica De Vijfsprong zorgt de boerderij voor het therapeutisch klimaat, maar zijn zorg en boerderij organisatorisch gescheiden. “Het is een uitdaging om goed werk te creëren en tegelijk het bedrijf rendabel te houden,” zegt de jonge boerin Brigitta Hogenboom.

De zeggenschap ligt bij de aarde

Emeritus hoogleraar geologie Peter Westbroek is één van de sprekers op het congres ‘Microkosmos Macrokosmos, biodynamische landbouw tussen hemel en aarde’ op 30 september 2015. Hij is een fervent pleitbezorger van Earth System Science, een wetenschappelijke discipline die het systeem van de aarde als geheel onderzoekt. Centraal hierin staat het steeds beter vertellen van de waarheid.