Motief #196

Worden wie je moet zijn

“Goed onderwijs vraagt om een brede visie op de vorming van een persoon,” zegt hoogleraar en onderwijspedagoog Gert Biesta. De vrijeschool was voor hem een bron van inspiratie. Het gaat niet alleen om kwalificatie, maar ook om socialisatie en persoonsvorming.

‘Ik’ worden

Ieder mens bezit iets eigens, dat meteen met de geboorte op aarde komt. Volgens Henk van Oort is dit eigene de persoonlijkheid of het ‘Ik’. Opvoeders mogen het gewenningsproces van het ik aan de aarde twintig jaar begeleiden.

Leve de kleuter!

Opbrengstgericht werken, dat geldt tegenwoordig ook voor het peuter- en kleuteronderwijs. Hoe gaat men daar in een antroposofische omgeving mee om? “In wezen werken we opbrengstgericht, maar wat de kinderen hier  meekrijgen is niet altijd direct toetsbaar,” zeggen de kleuterjuffen van de Leidse vrijeschool Mareland.

Omgaan met beeldschermen

In onze maatschappij zijn internet, tv en sociale media overal doorgedrongen. Hoe je daar bewust mee omgaat in de opvoeding van je kind, is voor veel ouders onontgonnen terrein. Toch blijkt het mogelijk om te zorgen dat een kind van tien niet langer dan tweeënhalf uur per week achter een beeldscherm zit.

Concentratieproblemen

Een groeiend aantal kinderen is snel afgeleid en heeft moeite om de aandacht vast te houden. Bij veel van hen wordt AD(H)D vastgesteld. Wat wil dat zeggen vanuit antroposofisch perspectief en hoe kun je deze kinderen helpen? Kunstzinnig therapeute Annelon Geluk vertelt over het begeleiden van kinderen met concentratieproblemen.

Pedagogie rondom grenzen

Wat is belangrijk in het onderwijs aan pubers en adolescenten? Grenzen blijken een essentieel begrip. “Hoe strakker we onze grenzen handhaven, hoe prettiger leerlingen het vinden,” zegt Simanto Dragtsma, die op Vrij Waterland met pubers werkt. Op de Vrije Hogeschool moedigt men de adolescenten daar juist aan om over grenzen heen te kijken.

Portfolio

In de huidige prestatiecultuur worden kinderen vooral afgerekend op taal en rekenen. Een lesinhoud wil echter kunnen rusten en wortelen in de bodem van de ziel om later pas op te bloeien. Welke andere methoden van evalueren zijn beschikbaar? Ariëlle Krijger breekt een lans voor het portfolio.