Motief #210

Grondsteenwerk!

In januari vond in het Geert Groote College in Amsterdam een goedbezochte Grondsteenconferentie plaats. Er was nog ruimte geweest voor meer deelnemers, maar de opkomst was mooi. Het is een inspirerende gedachte dat de verenigingen in Zwitserland, in Frankrijk en in Engeland soortgelijke conferenties houden. Sinds de Wereldconferentie 2016 is de Grondsteen(spreuk) ook weer een van de centrale thema’s aan het Goetheanum. Hoe kunnen we bundelen en de vele initiatieven op dit gebied verbinden en als een gemeenschappelijk vuur door de vereniging laten gaan?

Daarover boog zich een initiatiefgroep, uitgenodigd door een lid uit het Dornacher bestuur (Paul Mackay), de Goetheanum-leiding (Christiane Haid) en een secretaris-generaal van een van de landelijke verenigingen (ondergetekende). De Goetheanum-leiding stelt een doel: tussen Kerstmis en Oud & Nieuw 2018-2019 komt er een grote conferentie in Dornach met dit thema. Hoe werken we daar naartoe? Kan bijeengebracht worden wat breed door de vereniging bij de leden leeft: de Grondsteen van het werken in de antroposofie?

In Nederland zullen wij op zaterdag 7 oktober een dag eraan wijden. Het kostte Rudolf Steiner dertig jaar voor de gedachte van de drieledigheid van de mens rijp was voor formulering. De Grondsteen benoemt deze ook, als stimulans om ermee te werken. In het maatschappelijke domein in de jaren 1917-1919 kwam die niet aan, geput uit diepere bron dan alleen de politieke verhoudingen van die dagen. Als vormprincipe ligt de impuls ook weer in de Grondsteen. Daar willen wij bij stilstaan, in verbinding met Dornach. Paul Mackay zal daarom een van de sprekers zijn. Wat is de michaëlische driegeledingsimpuls?

Met dit thema loopt een spoor van de Wereldconferentie van 2016 naar de Kerstconferentie van 2018. De oproep van de Grondsteen(spreuk) is de drievoudige oefenweg van geest-herinneren, geest-bezinnen en geest-schouwen te gaan. Dat is niet alleen een individuele, maar vooral een gemeenschappelijke zaak. Dat is vanaf het begin zo geweest en – nu eenmaal met wisselende getijden – zo doorgedragen. Kunnen we naar een nieuwe fase?

De Wereldconferentie 2016 was op uitnodiging volgens een zwaan-kleef-aan-methode. Dat was niet om iemand uit te sluiten. Integendeel. De grote zaal van het Goetheanum wil nog wel eens wat mager gevuld zijn en dan blikken verdrietige ogen vanaf het plafond naar de lege stoelen. Door actief uitnodigen komen mensen, maar dan moet je hun stoel wel vrijhouden. Nu is iets begonnen en waait uit: het Goetheanum opent zijn deuren met Kerstmis 2018 en laat de zaal volstromen met leden die de Grondsteen in het hart dragen!

Jaap Sijmons