Motief #229

Grondwerk

Het jaar 2018 is uitgeluid met een voor velen inspirerende grondsteenconferentie, ditmaal in het Goetheanum in Dornach, waaraan ook een heel aantal leden uit Nederland deelnam. Het was een conferentie over een spreuk die hoort bij een niet-fysieke Grondsteen, gevormd tijdens de Kerstbijeenkomst in 1923: een impuls die straks honderd jaar oud zal zijn. Een actuele vraag is hoe deze herdenking ook tot een geestelijke herinnering, bezinning en verlichting kan worden. We willen vanuit Nederland daaraan de komende jaren graag blijven bijdragen.

Als bestuur beginnen we onze vergadering al vele jaren met een van de zeven zogeheten ritmes van de grondsteenspreuk (een klein stukje tekst eruit). Vervolgens wijden we ons een half uur aan een onderdeel uit de spreuk. Soms is dat een enkele regel die we onderzoeken, waarmee we oefenen, waarop we thuis of ter plekke mediteren. We onderzoeken ook hoe de drie oefeningen uit de spreuk bruikbaar zijn voor het samen bespreken van onderwerpen: hoe kan deze drieslag ook een werkwijze zijn? Daar doen we ervaring mee op.

Vanuit de Algemene Sectie vond onlangs het eerste gesprek plaats met medewerkers uit diverse werkgebieden over de grondsteenspreuk van hun eigen instelling en over de grondsteenspreuk van de vereniging. Het lijkt een vruchtbare ingang te zijn voor een nadere ontmoeting tussen vereniging en beweging; het is de bedoeling dat dit zal gaan uitmonden in een grotere bijeenkomst dit jaar.

Voor dit nieuwe jaar staan er nog de nodige andere activiteiten op stapel: praktisch onderzoek naar het karma van Elisabeth Vreede eind maart, en een grote internationale kunst-conferentie begin mei. We hopen dit voorjaar ook een landelijke ledendag te organiseren. Verder worden er plannen gesmeed voor een landelijke bijeenkomst rondom de esoterische cyclus. In dit nummer kunt u lezen over een extra ledenvergadering op 14 maart waar het bestuur graag met u het aangepaste beleid inzake het Elisabeth Vreedehuis wil bespreken. Daar maar ook elders blijkt het grote belang van vrijwillige inzet. Laat het ons vooral weten als u iets kleins wilt en kunt doen voor onze activiteiten!

Er is zoveel in beweging dat we als bestuur de zaken en taken niet altijd goed kunnen bijhouden. Daarom willen we de aandacht voor diverse taakgebieden verstevigen en in mensen verankeren. Dat leidt ertoe dat we meer mensen aan onze opgave willen verbinden en dat enkele rollen zullen veranderen. U leest daarover in het volgende nummer meer. Ongeacht die verandering zal het streven om vanuit de Grondsteen werkzaam te zijn, ook ons als bestuur blijven motiveren.

Pim Blomaard