Agenda – Motief 234 juli-augustus 2019

Laatste editie Estival

De tiende is tegelijk de laatste editie van het zomertheaterfestival Estival van Dominio Vale do Mondego in Portugal. Dit vindt plaats van 3 tot 10 augustus. Een inspirerende week waarin je wederom elke avond in de open lucht in de olijfgaard of op het dakterras of in de dome of in het amfitheater kunt genieten van een grote diversiteit aan performances en concerten.

Vanaf € 600 alles inclusief: alle voorstellingen, concerten en DJ, alle workshops, natuurwandelingen en riverhike, en alle uitgebreide heerlijk maaltijden aan lange tafels onder de vijgenboom, inclusief wijn tijdens lunch en diner. 6300-095 Faia, Guarda, Portugal, www.dominiovaledomondego.com, www.estival.info.

 

Het kleurenbuffet 2019

Fenomenologische oefeningen tussen licht en donker met Paul van Panhuys en schilderen met verschillende materialen met Frederiek Nelissen. Zomerweek in Breda van 5 tot 9 augustus, 10.00-17.00 uur. Kosten € 350. Aanmelden: info@frederieknelissen.nl, 06-1259 3893.

 

Gedenkstonde

Gedenkstonde voor Monica Mees, tevens feestelijke opening van de driejarige Leer-Gang Euritmie in het sociale leven. Hiervan was Monica mede-initiatiefnemer. Met toespraken, euritmie doen en euritmie zien. Iedereen is van harte welkom. Zondag 8 september, 19.30-21.30 uur, Vreedehuis, Riouwstraat 1 Den Haag.

Vrienden van Monica die een bijdrage willen leveren, graag vóór 15 juli contact opnemen met Annemarie Ehrlich, eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de, 070-346 36 24.

 

Michaëlviering Den Haag

Tycho Brahe

In het voorjaar van 2017 bestudeerde ik een voordracht uit de 4e karmaband (GA 238, de 6e voordracht van 16 september 1924) ter voorbereiding van een lezing die ik te houden had op de ledenavond in Den Haag. Tijdens de lezing ontstond bij mij een warmte die mij totaal doorgloeide. Achteraf voelde ik, dat ik hier wat mee wilde doen. Deze inspiratie werkte lang in mij door. Zo kwam ik op het idee om de michaëlische zonne-impuls van de individualiteit, die door de incarnaties van Julianus Apostata – Herzeloyde – Tycho Brahe is gegaan, in een euritmieprogramma vorm te geven, begeleid en ondersteund door muziek. Daarbij zullen ook de verschillende incarnaties worden belicht als een doorgaande lijn in de huidige tijd. De doorgaande individualiteit is volgens Rudolf Steiner sterk verbonden met de bovenzinnelijke Michaёlschool en Michaёlcultus. Deze individualiteit werkt na Tycho Brahe inspirerend voor het vinden van een michaёlische weg tot het geestelijke en tot het Christuswezen in het bijzonder via wat later de antroposofie is geworden. In oktober 2018 zijn we met 6 euritmisten en 2 musici en 1 spraakvormer begonnen aan het instuderen van het euritmieprogramma. De muziekimpuls van Fenneken Franken en Jorien van Tuinen (Bleffert instrumenten) zal aan dit project ook een bijdrage leveren. De incarnaties worden inhoudelijk belicht door Friederike van Manen, Frans Lutters en Mario Matthijsen met oriëntatie op de zonne-impuls tot in onze tijd. Dit project zal tijdens het euritmiefestival van Quovadis worden uitgevoerd als Michaëlviering in Den Haag op zondag 29 september van 12.30 tot 16.00 uur in het Elisabeth Vreedehuis te Den Haag. In het septembernummer zal het programma meer in detail worden weergegeven. Dit programma zal op 13 oktober in Zutphen nogmaals worden uitgevoerd.

Marleen Matthijsen-de Jonge, initiatiefneemster

 

Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld, scholingscursus met John Hogervorst, Christine Gruwez, Klaas van Egmond, Harrie Salman en Reinoud van Bemmelen. Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken maar ook in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren. De achttien bijeenkomsten bestaan uit inleidingen en gesprek en vinden plaats in Leiden op maandagmiddag vanaf 30 september 2019 (1x per twee weken) van 13.15 tot 17.15 uur. Kosten € 725. Meer informatie en aanmelden via www.dezonneboom.nl of via 071-512 31 37.

 

Een ander licht op euthanasie

Twee sprekers geven hun visie op het stervensproces en het levenseinde. Zij gaan in op vragen als: hoe om te gaan met stervenden? En: maakt het uit hoe je sterft? Muzikale omlijsting door een lier-ensemble. Marianne de Nooij is priester van de Christengemeenschap in Amsterdam, Hans van Delden is hoogleraar medische ethiek aan de universiteit Utrecht.

Donderdagavond 24 oktober, Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27 4816 AD Breda. Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Aanvang lezing stipt 20.00 uur. Entree € 15, gereduceerd tarief € 10. Informatie: renate.schemmel@planet.nl, 06-1270 5701.

Organisatie: Antroposofische Vereniging en Christengemeenschap West-Brabant.

 

Biografie van Ita Wegman

Vanuit de Algemene Sectie organiseren we op vrijdag 25 oktober 16.00-21.00 uur, zaterdag 26 oktober 10.00-17.00 uur en zondag 27 oktober 10.00-13.00 uur op de Boslaan in Zeist een bijzondere werkbijeenkomst.

Wij gaan werken aan de biografie van Ita Wegman, een vrouw die door Rudolf Steiner werd gevraagd om zitting te nemen in het eerste bestuur van de Antroposofische Vereniging en de leiding van de Medische Sectie en de esoterische uren mee te dragen. Dit doen we op de manier waarop Ate Koopmans het ‘gevoel krijgen voor karma’ lange tijd heeft beoefend. Ervaring is niet vereist.

Namens de voorbereiders, Clarine Campagne en Christina van Tellingen

 

Grondsteenconferentie op 10 en 11 januari 2020

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van onze vereniging is de jaarlijkse Grondsteenconferentie in januari. In deze bijeenkomst werken we aan de spirituele basis van de antroposofische beweging. De volgende conferentie vindt plaats op vrijdagavond en zaterdag, 10 en 11 januari 2020. Noteert u vast de datum!

In januari 2019 vond er geen Grondsteenconferentie plaats in Nederland, omdat we wilden aansluiten bij de Kerstconferentie in Dornach, die aan de Grondsteen gewijd was. Komende januari pakken we deze activiteit weer op in ons land.

De antroposofische beweging en vereniging zijn geen stabiele gegevens. Ze zijn in voortdurende beweging en ontwikkeling. En: hoe meer nieuwe mensen zich aansluiten, hoe beter. Het is daarom zinvol om ook samen te werken aan wat bedoeld is als onze gemeenschappelijke bodem, als onze gezamenlijke inspiratiebron. Met de Grondsteenspreuk kunnen we werken aan het drieledige beeld van de zich ontwikkelende mens in samenhang met de kosmos, aan hoe we als vrije mensen daarin actief kunnen worden.

In de volgende nummers van Motief brengen we u op de hoogte van de inhoud en andere gegevens van de conferentie.

Namens het bestuur, Auke van de Meij