Gesprek tussen leden en bestuur

Over het gesprek met de leden op 14 maart 2019 over de voorgenomen veranderingen in het bestuur

In Motief 230 van maart 2019 berichtte het bestuur over voorgenomen veranderingen. Belangrijke elementen daarvan zijn: meer aansluiting bij de werkgebieden en het vormen van een bestuurskring. En ook: Jaap Sijmons stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe periode van voorzitterschap; Pim Blomaard wil die rol op zich nemen. Op 14 maart had het bestuur een bijeenkomst georganiseerd om met leden in gesprek te zijn. Naast een ruime vertegenwoordiging van het bestuur namen ongeveer 25 leden aan de bijeenkomst deel.

Jaap Sijmons leidde de bijeenkomst in met een deel uit de Grondsteenspreuk. Clarine Campagne opende hierna het gesprek met de vraag of men wilde ingaan op de voornemens van het bestuur.

Gewezen werd op het belang om steeds te vragen welke intenties Rudolf Steiner had bij het vormen van de vereniging en van het bestuur. Velen konden de stap van het bestuur om een bestuurskring te vormen goed begrijpen. Wel werd erop gewezen dat dit initiatief is genomen zonder een vorm van overleg met de leden. Dat laatste was toch voor de hand liggend geweest. Hierop klonk ook het geluid dat de mensen die aan de bestuurskring deelnemen op een organische manier zijn gevonden, bijvoorbeeld doordat ze zelf een initiatief namen en daarmee hun inzet aanboden.

Ook stonden we stil bij de stap die Jaap Sijmons nu zet. Hij heeft te weinig ruimte om daadwerkelijk in te kunnen stappen in het voornemen van het bestuur om veel meer inclusief met de werkgebieden te handelen.

Pim Blomaard, die de voorzittersrol op zich zal nemen, wil zich hiervoor graag inzetten.

Ook kwam ter sprake dat het maatschappelijk zichtbaar worden en meedoen aan het publieke debat van groot belang is om aandacht aan te blijven besteden.

Het was een vruchtbaar gesprek, waarbij we de gehoorde suggesties en gegeven adviezen graag ter harte nemen. Tevens voelen we ons gesteund in onze voornemens, zoals we die eerder verwoordden.

Het bestuur

Op de foto: Pim Blomaard