Vereniging en vaccinatie – Motief 234 juli-augustus 2019

Een gemiste kans

Tekst: Loek Dullaart

Op de website van Motief en ook in Motief 233 van juni stond het nieuwsbericht dat de Medische Sectie in Dornach samen met de Internationale Vereniging voor Antroposofische Artsen (IVAA) een verklaring heeft uitgebracht, waarin men zich volledig en ongenuanceerd uitspreekt vóór het huidige vaccinatiebeleid. Het is onbegrijpelijk dat een instantie die de antroposofie zegt te willen vertegenwoordigen zich zo ongenuanceerd uitlaat in de discussie over het belang van vaccinaties. Waarschijnlijk is angst voor stigmatisatie de drijfveer geweest voor deze verklaring, maar men had zich op zijn minst kunnen uitspreken voor de vrijheid van het individu om hierin zijn eigen keuzes te maken uit alle vóór- en nadelen van vaccinaties.

Geen woord daarover, het lijkt eerder alsof men volledig onderschrijft wat de farmaceutische industrie als reclameboodschap voor deze lucratieve bedrijfstak, gesteund door het met haar nauw samenwerkende RIVM, uitdraagt en wat als ‘openbare mening’ nu overal wordt gepropageerd. Een knieval dus voor het bedrijfsleven en de heersende politiek.

Wat ook en beter had gekund en wat de antroposofie meer eer zou hebben aangedaan, is dat men de keuzevrijheid van het individu had benadrukt en dat men een pleidooi had gedaan voor goede voorlichting over alle voors en tegens van vaccinaties. Nu lijkt het er eerder op alsof men volledig meehuilt met alle wolven in het bos.

Al lang is bekend dat er veel mensen zijn die blijvend schade ondergaan van de bijwerking van vaccinaties en de verschillende daarin opgenomen stoffen (en vergiften). Wat mazelen betreft: je kunt je beter niet inenten dan wel, de kans op schade door vaccinatie is groter dan de kans op overlijden aan mazelen

Al lang is bekend dat er binnen de homeopathie methoden zijn ontstaan die kunnen helpen deze schade te herstellen tot en met autisme toe. Dat alles moet geweten worden door de antroposofische artsengroep, maar geen woord daarover in hun verklaring. Ook helpt men de mensen niet aan de nodige informatie om een objectieve en genuanceerde eigen keuze mogelijk te maken. Men verzwijgt (bewust?) alle negatieve gevolgen van de vaccinaties en men stelt zich vierkant op achter de openbare mening en het huidige beleid!

Nu zijn de mensen dus noodgedwongen aangewezen op andere websites en instanties die wél de nuance brengen en die wél meehelpen zich een objectief oordeel te vormen over alle voors en tegens van vaccinaties. Eén daarvan is de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken (NVKP). Zij geven alle informatie, ook over de bijwerkingen van de vaccinaties, zodat mensen na afloop een weloverwogen oordeel kunnen vellen. Zij geven ook een nieuwsbrief uit, hebben regelmatig overleg met het RIVM en proberen mensen meer bewust te maken in dit hele nogal eenzijdige krachtenveld. Dit is de doelstelling die zij weergeven op hun website: ‘De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is een vereniging van ouders en behandelaars, opgericht in 1994 om heldere, objectieve, actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen over ziekten, vaccins, verschillende keuzemogelijkheden en behandelingsmogelijkheden bij vaccinatieschade. Wees kritisch, stel vragen. Vaccineren is een keuze, uw keuze, geen plicht én is op eigen verantwoordelijkheid. Lees altijd de bijsluiter, informeer u over mogelijke bijwerkingen van vaccinaties!’

Dat is op zich al een fenomeen: bij elk geneesmiddel is een bijsluiter verplicht, bij vaccinaties wordt die niet gegeven. Want dan zou men direct kunnen weten wat alle nare gevolgen zijn (of kunnen zijn) van vaccinaties en dan zouden veel mensen wel eens kunnen besluiten dat hun kind beter af is als ze het niet laten inenten. Dat is een ander sterk argument: niet ingeënte kinderen blijken, volgens wetenschappelijk onderzoek, gezonder te zijn dan ingeënte kinderen, minder vatbaar te zijn voor infecties en voor andere, meer gevaarlijke ziektes. Alle bijsluiters vind je overigens op de website van de NKVP en geven uitgebreid weer welke gevaren er verbonden zijn aan het vaccineren van kinderen. Lezen dus!

Het is een gemiste kans dat het Goetheanum en de IVAA niet geprobeerd hebben de nuance in de eenzijdige discussie rond vaccinaties aan te brengen en de kant van de keuzevrijheid en de objectiviteit te kiezen, maar nu met hun statement volledig achter het standpunt gaan staan van de  farmaceutische industrie en de hun steunende politiek. Is het angst en lafheid, of is het onkunde en naïviteit?

In ieder geval is het voor veel weldenkende mensen onbegrijpelijk dat zij zich zo eenzijdig en ongenuanceerd opstellen, dus: een gemiste kans!