Motief #208

Terugblik en vooruitblik op de rozenkruisbijeenkomst(en)

Op 28 en 29 oktober vond in het Iona-gebouw te Driebergen de bijeenkomst over de Chymische Hochzeit van Christaan Rosencreutz anno 1459 plaats. De opkomst was hartverwarmend, een volle zaal van circa tweehonderd belangstellenden, waaronder de genodigde familie Ritman van de Bibliotheca Philosophia Hermetica in Amsterdam. Het onderwerp van de Chymische Hochzeit beweegt immers een grotere kring dan alleen onze eigen vereniging. De uitnodiging was verder met de leden van het Lectorium Rosicrucianum gedeeld.

Het karakter van de gezamenlijke vormgeving, wel met een gemeenschappelijke rode draad, maar verschillende kunstzinnige en persoonlijke bijdragen, heeft goed gewerkt. Het laat maar weer zien hoe de kunst de vleugels van de antroposofie is en hoehet persoonlijke (maar toch niet al te persoonlijke) in de verwerking ervan algemene thema’s tot leven kan brengen. (meer…)

Deel dit op facebook

Actualiteiten

Overlijden Joop van Dam

09 dec 2016

Ons bereikte het droeve bericht dat Joop van Dam, antroposofisch huisarts, langdurig lid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland en een zevental jaren voorzitter, op 7 december door de poort van de dood ging. Joop was tot het laatst helder van geest en met een hem kenmerkende blijmoedigheid droeg hij de lasten…

Zich actief verzekeren van antroposofische zorg

01 dec 2016

Wie wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar, heeft daar sinds eind november weer de kans voor. Tot eind december is er tijd om de huidige verzekering op te zeggen. Voor 1 februari moet men dan bij een nieuwe verzekeraar zijn aangemeld. Wellicht is dit een goed moment om eens te kijken hoe dat zit met…

Heemhuys Academie voor innovatie en kwaliteit van de kinderopvang

01 dec 2016

Heemhuys Academie, onderdeel van de kleinschalige kinderopvang Heemhuys, is met haar scholing helemaal ingesteld op het recente akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat in juni 2016 is gesloten. De nieuwe website van de Heemhuys Academie speelt hierop in. Deze biedt veel handige cursussen voor leidsters en gastouders die ingaan op thema’s als de zintuiglijke ontwikkeling,…

Voedselvertrouwen met Barstensvol leven

24 nov 2016

Is het nog wel goed gesteld met het voedselvertrouwen? De bekende website Foodlog heeft er recent een ‘hele Kwestie’ aan gewijd, genaamd ‘Food & Trust’: “Feiten zijn het resultaat van een onderzoekopzet. Zo’n opzet komt voort uit hypothesen en doorgaans onbenoemde belangen. Vanwege dat laatste vertrouwen velen de feiten niet meer.” Het is dan ook…

Agenda

 1. Tweede Algemene Ledenvergadering over het pand Riouwstraat

  12 december, 19:30 - 22:00
 2. Kerstvertelling in Woonoord Kraaijbeek te Driebergen

  20 december, 20:00 - 22:00
 3. Midwinterviering

  28 december
 4. De Grondsteenspreuk als toegang tot het mens-zijn

  6 januari 2017, 19:30 - 21:45
 5. De Grondsteenspreuk als toegang tot het mens-zijn

  7 januari 2017, 10:00 - 16:15
 6. Uitvoering van het Droomlied van Olav Åsteson

  8 januari 2017, 16:30 - 18:00
 7. Workshop constitutiebeelden

  14 januari 2017, 10:00 - 16:00
 8. Christologie in de praktijk

  28 januari 2017, 10:00 - 17:30
 9. Werelden van klank in de kunsten

  29 januari 2017, 09:30 - 17:00
 10. Taalwerkplaats

  12 februari 2017, 11:00 - 16:00

Voorgaande editie(s) van Motief terugkijken?

Deel dit op facebook
";