Motief #212

Een nieuwe impuls in de startblokken

Over twee maanden start de verbouwing aan ons nieuwe pand in Den Haag. In de loop daar naartoe is veel gebeurd. Tezamen met een enthousiaste gebruikersraad, betrokken leden en architectenbureau negen graden is het plan voor de verbouwing gefinaliseerd, vergunningsaanvragen ingediend en aannemers geselecteerd. De eerste hamerslag valt op 5 juli, nadat we De Zalen nog een keer openstellen voor een bijzondere bijeenkomst: tientallen jongerenwerkers uit de gehele wereld reizen af naar Den Haag om met elkaar te bouwen aan een toekomst voor de antroposofie. En het zal op deze zelfde bijeenkomst zijn waar de officiële jeugdsectie van de AViN opgericht zal worden: de eerste ter wereld, buiten die aan het Goetheanum. U las daarover in het vorige nummer van Motief. (meer…)

Deel dit op facebook

Actualiteiten

Jaarvergadering AAG 2017 in het Goetheanum

18 mei 2017

De jaarvergadering 2017 van de Algemene Antroposofische Vereniging in Zwitserland was nadrukkelijk zowel een algemene bijeenkomst van de antroposofische beweging als een Algemene Ledenvergadering op de zaterdag. De voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland, Jaap Sijmons, heeft verslag gedaan van deze gebeurtenis. De Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG: Algemene Antroposofische Vereniging) kwam traditiegetrouw bijeen in…

Wereldconferentie 2016 aan het Goetheanum

18 mei 2017

De individuele bijdragen aan de Wereldconferentie 2016 aan het Goetheanum zijn in een schriftelijke documentatie bijeengebracht. Het eerste deel bestaat uit de toespraken in chronologische volgorde, het tweede deel bevat verslagen van werkgroepen uit de secties en diverse vakgroepen die in de middag plaatsvonden. Bijdragen in de ochtend, kunstzinnige opvoeringen in de avond, alsmede gespreks-…

Zondag 23 april uitvoering in het Nederlands van het eerste mysteriedrama

13 apr 2017

Rudolf Steiner schreef tussen 1910 en 1913 vier toneelstukken die hij ‘mysteriedrama’s’ noemde. Het eerste daarvan gaf hij de titel De poort van de inwijding mee. Dit drama laat de lotgevallen zien van een groep mensen die allen een ingrijpende ontwikkeling doormaken. De handeling krijgt een esoterische verdieping door de concrete toepassing van het karma- en reïncarnatiebegrip…

Edward de Boer nieuwe voorzitter van de Iona Stichting

06 apr 2017

‘Wakker blijven voor wat er toe doet’ was het thema van de jaarvergadering 2017 van de Iona Stichting op 31 maart in de Burcht van Berlage in Amsterdam.  Naast een toelichting op het jaarverslag over 2016, dat online hier is in te zien, werd bijzondere aandacht besteed aan het terugtreden van Désanne van Brederode als voorzitter.…

Agenda

Voorgaande editie(s) van Motief terugkijken?