Motief #221

Jaarimpuls geest-bezinnen

Op het moment dat deze Motief uitkomt, ligt de jaarvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging in het Goetheanum in maart alweer achter ons. Als belangrijk onderwerp komt daar de overgang van een jaar-thema naar een jaar-impuls aan de orde. Daarmee is niet bedoeld om geen richting te geven vanuit het Goetheanum aan de verdieping van de antroposofie in de vele landelijke verenigingen. Wel om het thema niet alleen voor studie te agenderen, maar meer het meditatieve en de wil aan te spreken. De algemene vereniging heeft als ziel de Hogeschool voor Geesteswetenschap. Studie is een voorwaarde, maar de meditatieve verdieping en het aanspreken van de wil is de eigenlijke bedoeling. Daarvoor zijn de Grondsteen en de Grondsteen-meditatie gegeven. Op haar beurt is de drievoudige oproep tot meditatieve oefening in het microkosmische deel (de eerste helft van de eerste drie strofen) de kern. En weer daarvan is de oproep het geest-bezinnen te oefenen het midden. (meer…)

Deel dit op facebook

Actualiteiten

Herverdeling van taken in het bestuur van de AAG

18 apr 2018

Nadat op 24 maart 2018 de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging (AAG) in Dornach, Zwitserland, heeft besloten de twee bestuursleden Paul Mackay en Bodo von Plato niet te herkiezen, heeft de Goetheanum-leiding gewerkt aan het plan voor een overgangstijd. Het resterende bestuur van de AAG bestaat uit vier personen. Dit bestuur en de…

Nog steeds enorme groei van vrijescholen

11 apr 2018

De Vereniging voor vrijescholen laat weten dat de groei nog nooit zo groot is geweest als in de afgelopen tien jaar, namelijk 35%. Men schrijft: ‘Vrijescholen groeien daarmee landelijk sterk bovengemiddeld. In totaal volgen nu 27.500 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs, 16.000 in het primair onderwijs en 11.500 in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een…

Rehabilitatie en wijziging bestuur AAG in het Goetheanum

27 mrt 2018

De verwachte rehabilitatie van Ita Wegman (1876-1943) en Elisabeth Vreede (1879-1943), die in 1935 van hun bestuursfunctie werden ontheven, vond eind maart plaats op de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging in het Goetheanum te Zwitserland. De Nederlandse voorzitter Jaap Sijmons doet op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland verslag van deze…

Maak helder wat je doet en waarom

19 mrt 2018

‘Er vindt momenteel een discussie plaats onder leerkrachten van vrijescholen over het leren schrijven en leren lezen in de eerste klas van de vrijeschool. Een aantal scholen hanteert de zogenaamde José Schraven methodiek en weer anderen zijn het daar hartgrondig mee oneens en gaan voor één van de kroonjuwelen van de vrijeschool: het leren schrijven…

Agenda

Voorgaande editie(s) van Motief terugkijken?