Demeter aardappeltelers gebruiken geen koper

‘Aardappelboeren gebruiken koper als bestrijdingsmiddel op biologische aardappelen. Dat bevestigt controle-organisatie Skal, die toeziet op biologische teelt in Nederland, na berichtgeving van vakblad Boerderij.’

Zo schreef De Telegraaf dinsdag 9 augustus op zijn website. ‘Boeren hebben dit jaar buitengewoon veel last van aardappelziekte phytophthora.’ Het Algemeen Dagblad dook er ook bovenop en wist te melden dat Albert Heijn strenger gaat controleren. Er zijn kamervragen over gesteld.

Voor Demeter genoeg reden om gisteren op haar website stelling te nemen. Onder de kop ‘Verbod op koper geniet groot draagvlak onder Demeter aardappeltelers’ schrijft zij:

‘Voor Demetertelers is het gebruik van koper in aardappelen totaal verboden. Er is de afgelopen weken extra gecontroleerd, hierbij zijn geen overtredingen aangetroffen. Het draagvlak om geen koper te gebruiken onder Demeter aardappeltelers blijkt groot en het afzien van koper is een bewuste keuze, ongeacht raskeuze.’

Ter verduidelijking legt men uit wat phytophtera is: ‘Een schimmelziekte die zich vooral bij warm en vochtig weer snel kan verspreiden. Hoewel de biologische EU-verordening kopergebruik toestaat, is dit middel koperoxichloride sinds 2000 in Nederland als bestrijdingsmiddel verboden vanwege de schadelijkheid op bodem- en waterleven. Het mag alleen als bladbemester in zeer lage doseringen worden toegepast.’

Het middel zou volgens Demeter zelfs totaal verboden moeten worden. De aardappelziekte legt een groter probleem bloot:

‘Voor het imago van de biologische sector is het belangrijk dat de hele bio-sector het gebruik van koper als bestrijdingsmiddel afzweert. Dat kan alleen als er meer samenwerking komt in de keten. Albert Heijn heeft inmiddels aangegeven bio-aardappels te laten onderzoeken op koperresiduen en de aardappelen waarbij koper is ingezet te weren uit de schappen. Een begrijpelijke respons, maar belangrijker is dat handel en retailers met de boeren meewerken om nieuwe resistente rassen te introduceren. Er zijn al phytopthora  resistente rassen beschikbaar die dit jaar het verschil laten zien. Een seizoen als dit is een signaal aan de markt om nieuwe rassen te durven introduceren met een goed verhaal naar de consument. Demeteraardappelen worden – zover ze niet worden geëxporteerd – tot dusver alleen via de schappen van biologische speciaalzaken, biologische abonnementsystemen en huisverkoop verkocht.’

Alternatieven worden bijvoorbeeld bij het Louis Bolk Instituut ontwikkeld.