Demeter behoort tot de tien topkeurmerken

In de supermarkt zijn uiteenlopende keurmerken aanwezig die laten weten dat dit of dat product de beste keuze is. Er zijn er echter zo veel dat consumenten door de bomen soms het bos niet meer zien. Voor voeding alleen al zijn er inmiddels bijna honderd verschillende duurzaamheidskenmerken.

Daarom vroeg het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal om alle keurmerken en bedrijfslogo’s langs de meetlat te leggen. Daaruit kwam een selectie van tien topkeurmerken, waarbij ook Demeter, het keurmerk voor biologisch-dynamische landbouw, prominent aanwezig is.

Deze shortlist van topkeurmerken moet de keuzestress in de supermarkt verminderen. “Ze stellen hoge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn en hun controle is goed. Al blijven er altijd nog verbeterpunten mogelijk”, zegt Kirsten Palland van Milieu Centraal. 95 keurmerken zijn beoordeeld op hoe streng hun eisen zijn op het gebied van milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn, op controle en transparantie. De beoordeling van elk beeldmerk vond plaats binnen een specifieke productgroep, zoals eieren, vlees of koffie. Zo was het goed te vergelijken welke eisen er echt uitsprongen.

Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er nog specifieke eisen voor de biodynamische landbouw, bijvoorbeeld wat betreft het creëren van een levende bodem, de integriteit van de dieren en het composteren van de mest, waaraan een boer of verwerker met een Demetercertificaat moet voldoen. De biodynamische landbouw richt zich bij de productie van levensmiddelen niet alleen op inhoudsstoffen, maar ook op levenskracht van het product. De Demeter-landbouw stelt zich tot doel deze krachten zo goed mogelijk te verzorgen. Het landbouwbedrijf als een individualiteit, met een eigen karakter, al naar gelang de lokale omstandigheden en de persoonlijke invulling van de boer.

Foto: Annelijn Steenbruggen