Penningmeester Justus Wittich in Dornach herkozen

De algemene ledenvergadering van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft op 13 april 2019 in het Goetheanum in Dornach, Zwitserland, heeft het bestuurslidmaatschap van penningmeester Justus Wittich met zeven jaar verlengd. Hij kreeg 455 stemmen, met 53 tegenstemmen en 22 onthoudingen.

De ALV in 2019 heeft een heel ander verloop dan die van vorig jaar. Voor veel mensen was het toen een schok dat de bestuurstermijn van twee zittende bestuursleden door de leden niet werd verlengd. Deze onverwachte uitkomst en de gevolgen ervan hebben veel in gang gezet. Uit noodzaak moesten taken en verantwoordelijkheden opnieuw worden verdeeld. Maar de koe moest ook op andere terreinen bij de horens worden gevat. Dit had bijvoorbeeld ingrepen in de lopende financiële huishouding tot gevolg, de noodzakelijke sanering ervan kreeg verder zijn beslag. In een meerjarig proces moest het structurele verlies namelijk steeds minder worden totdat het in 2020 op nul zou uitkomen. Nu blijkt het resultaat al in 2018 positief te zijn. Dit komt door het niet opvullen van vacatures, zuinigheid in de uitgaven en het vergroten van de inkomsten.

Penningmeester Justus Wittich: ‘We hebben het structurele verlies nog niet overwonnen. Het in 2016 en 2017 ontstane liquiditeitsgat en het op de balans negatief geworden eigen vermogen moeten worden opgevuld.’ Het Goetheanum wordt in stand gehouden door schenkingen, legaten en inkomsten uit conferenties en voorstellingen.

De Goetheanum-leiding heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor een nieuwe aanpak. Binnen het Goetheanum-bedrijf heeft zij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers vergroot. Op het gebied van de Antroposofische Vereniging heeft het bestuur verscheidenheid en onderlinge verschillen als teken van rijkdom opgevat en gehanteerd. Het menselijk leven toont zich in de veelvoud van individuele innerlijke motieven en wordt getekend door de culturele tradities en de juridische bepalingen van het land waarin men leeft. Ook heeft het bestuur de communicatie met de leden wereldwijd uitgebouwd.

Op de foto (van Sebastian Jüngel): Matthias Girke feliciteert zijn collega in het bestuur Justus Wittich met diens herbenoeming.