Weekspreukenproject

Een ongelooflijke rijkdom is te vinden in de weekspreuken van Rudolf Steiner. Zij vormen waarschijnlijk het breedst bekende meditatiemateriaal van zijn hand.

In allerlei organisaties lezen mensen aan het begin van de dag of een bijeenkomst de spreuk van de betreffende week voor uit het spreukenboekje. Tegelijk zijn de spreuken oneindig diep. Veel mensen hebben zich erover gebogen. Weinigen hebben dat echter zo omvattend en diepgaand gedaan als Trudy Veeken-Zoon in het initiatief van haar weekspreukenproject.

Haar huisarts zette haar ooit op het spoor van de weekspreuken en die raakten haar onmiddellijk: de wereldwijdten en zielediepten spraken tot haar. Pas later, door het langzaam leren kennen van de antroposofie, begon zij te begrijpen waarover ze ten diepste gaan.

De publicatie van Johan Theissen Het ritmisch samenspel van mensenziel en wereldwijdten hielp haar een flink eind op weg. Zij maakte een studie van zijn werk en wilde dit voor een breder publiek toegankelijk maken. Het gaat haar om de grandioze samenwerking van de geestelijke wereld met de mens. Al doende groeide haar inzicht en ontdekte zij steeds meer over de achtergrond van waaruit de spreuken zijn ontstaan. Zij onderzocht de systematiek van het geheel en de relatie tussen de afzonderlijke spreuken.

Het manuscript is klaar, er horen verschillende kaarten bij, zoals een kaart met de hele jaarcirkel, een overzicht van de planeten, hiërarchieën en dierenriem, kaarten met de spreuken per planeet in relatie tot de wende- en eveningspreuken, en ook een cd met de originele spreuken in het Duits. Het werkboek is in verschillende kleuren uitgevoerd om de structuur inzichtelijk te maken. De uitvoering is een te kostbare zaak voor een enkeling om op zich te nemen. Er zitten honderden uren werk in, ook van mensen die hebben meegeholpen bij de realisatie van dit project. Om het werkboek betaalbaar te maken, is een grote productie noodzakelijk. De prijs is afhankelijk van de oplage, hoe groter de oplage, hoe lager de prijs.

Voordat een drukker opdracht kan worden gegeven tot drukken, is de vraag hoeveel belangstelling ervoor is. Zijn er ook mensen die dit project financieel willen ondersteunen?

Het zou mooi zijn als het Pasen dit jaar (op 21 april) beschikbaar zou kunnen zijn. Zie www.weekspreuken.nl, waar u tevens uw belangstelling kenbaar kunt maken.