Actueel

Leven met de bovennatuur in de wereld van techniek

Een dag van de Hogeschool voor Geesteswetenschap op 8 april Hoe wordt (en blijft) de geest werkzaam in onze technische cultuur? Als u dit een interessante of belangrijke vraag vindt, dan nodigen we u graag uit voor de dag van de hogeschool op 8 april. We willen met dit thema oefenend aan het werk. U…

Lees verder

Ommekeer op komst in de gezondheidszorg

“‘Ik denk dat er in 2025 een ander verdienmodel in de zorg is. Daar wordt al mee geëxperimenteerd. Zo zijn in het Bernhoven ziekenhuis alle medisch specialisten in loondienst. In dit ziekenhuis is de productieprikkel vervangen door een focus op kwaliteit, een ‘mensgerichte’ benadering en betere zorg door minder zorg daar waar mogelijk: de tijd…

Lees verder

‘Lichtbaken 1917-2017. Het trinitaire denken van Rudolf Steiner’

De Antroposofische Vereniging in België organiseerde op 24, 25 en 26 februari 2017 een internationale conferentie in Antwerpen over de ideeën die Rudolf Steiner honderd jaar geleden voor het Europa van toen naar buiten bracht en die nu nog steeds een lichtbaken voor de toekomst kunnen zijn, onder de titel ‘Lichtbaken 1917-2017. Het trinitaire denken…

Lees verder

Huize Valckenbosch zestig jaar

Op donderdag 16 maart viert Huize Valckenbosch in Zeist zijn zestigjarig bestaan. Onder de festiviteiten is ook de presentatie van het jubileumboek ‘De kunst van het ouder worden in Huize Valckenbosch’ aan bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Volgens auteur Jacqueline van Paaschen is het een echt salontafelboek geworden. Het kost € 15 bij de receptie…

Lees verder

Antroposofisch arts certificaat ontnomen en geroyeerd als lid

“Met ontzetting heeft het bestuur van de NVAA kennis genomen van de, in de door SBS op zondag 5 maart getoonde, handelswijze van een van haar leden.” Zo begint een verklaring op 6 maart van Madeleen Winkler, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA). Het ging om een uitzending van het programma Undercover in Nederland van…

Lees verder

Estafette wordt Odin, de supermarkt met idealen

“Coöperatieve groothandel Odin gaat alle Estafette-winkels omvormen. De winkels zullen allemaal de naam Odin gaan dragen. Daarnaast kiest Odin ervoor haar winkels voortaan coöperatieve supermarkt te noemen.” Zo stond al in januari te lezen op de website AGF van de branche-organisatie voor aardappelen, groente en fruit. Men zou zich ook niet langer meer afzetten tegen…

Lees verder

Levenskrachten en preparaten

Een onderzoeksproject over het gebruik van BD-preparaten wereldwijd werd door Petra Derkzen gepresenteerd tijdens de Winterconferentie 2017 van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging). Deze conferentie werd gehouden op 24 februari op het bd-opleidingscentrum Warmonderhof (onderdeel van MBO Groenhorst) in Dronten onder de titel ‘Levenskrachten en preparaten’. Op de website van de BD-vereniging is…

Lees verder

Triodos Bank gaat eindelijk bouwen op de Reehorst

Bijna twee jaar geleden meldden we hier dat Triodos Bank plande eind 2016 te beginnen met nieuwbouw op Landgoed de Reehorst in Driebergen. Dat werd echter niet gehaald. Wel ten aanzien van het naastgelegen station Driebergen-Zeist. Want op 10 januari meldde de website Triodos Bank op de Reehorst: “Eind december 2016 is ProRail gestart met…

Lees verder

Leren van de antroposofische kijk op zorg

Augustus vorig jaar was het alleen nog zoeken naar de beste kandidaat. Inmiddels is die gevonden: Pim Blomaard (foto). We hebben het over het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum. Voorheen de Bernard Lievegoed leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op 8 februari liet de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) weten dat de Vrije Universiteit Amsterdam…

Lees verder

Exclusief interview met Judith von Halle in Motief

In het februarinummer van Motief, nummer 209, is een exclusief interview met Judith von Halle opgenomen. Het is het eerste interview dat zij heeft gegeven sinds zij vanaf 2004 sterk in de belangstelling van antroposofische kringen kwam te staan. De meest tegenstrijdige reacties vallen haar ten deel; zij is het onderwerp van een grote controverse.…

Lees verder

Nieuw antroposofisch centrum in Haarlem

Naar buiten treden is het motto van het nieuwe antroposofische centrum in Haarlem. En dat aan het Prinsen Bolwerk, laatste resten van een eeuwenoude omwalling, een vesting zelfs. Die functie is allang verlaten, mooie stadsparken zijn ervoor in de plaats gekomen, waarvoor Haarlem beroemd is. Na een lange voorbereidingstijd, die in 2012 begon met inschrijving…

Lees verder

Makkelijker kiezen voor de vrijeschool

Bestaande en nieuwe informatie over vrijescholen, het onderwijs en de pedagogische visie staan gebundeld op de nieuwe website www.kiezenvoordevrijeschool.nl. Bezoekers krijgen informatie over de bouwstenen van de vrijeschool, met films waarin oud-leerlingen en leerkrachten ervaringen delen. Ook geeft de website informatie over de locaties en de open dagen van de 75 basisscholen en 22 middelbare scholen…

Lees verder

Gezondheidszorg profileren met antroposofisch label

Professionals in de antroposofische zorg maken verschillende keuzes om zich al dan niet te profileren met het label ‘antroposofische gezondheidszorg’. Dat dit geen uitgemaakt zaak is, wordt duidelijk in de wintereditie 2016 van Community AG (Antroposofische Zorg). Deze digitale nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) wordt periodiek verstuurd. In december verscheen nummer…

Lees verder

Hester Buijs nieuwe bestuurder bij de Raphaëlstichting

Vanwege de verandering van functie van Pim Blomaard, die na zestien jaar bestuurdersschap bij de Raphaëlstichting de nieuwe functie van Bestuursadviseur Inhoudelijke Ontwikkeling heeft aanvaard, is er in de Raad van Bestuur aldaar een vacature ontstaan. Deze wordt per 1 februari vervuld door Hester Buijs, waarmee zij de nieuwe directe collega van Remco Bakker wordt.…

Lees verder

Hermes Huis gaat samenwerken met ’s Heerenloo

Zomer 2016 werd nog gemeld dat het Hermes Huis, een kleinschalige zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Bosch en Duin, in ernstige financiële problemen verkeerde en uitstel van betaling had aangevraagd. Het Hermes Huis startte eind 2012 vanuit een initiatief van betrokken ouders. Omdat de stichting niet zelfstandig contractafspraken met het zorgkantoor kon…

Lees verder

Demeterplein op Biobeurs ‘barstensvol leven’

Het Demeterplein op de Biobeurs zal weer ‘barstensvol leven’ zijn. De Biobeurs vindt plaats op 18 en 19 januari in Zwolle. Het plein is een initiatief van Stichting Demeter in samenwerking met diverse partners, waaronder Warmonderhof, Kraaybeekerhof en de BD-Vereniging. ‘Barstensvol Leven’ verwijst naar het recente boek van Paul Doesburg en Petra Essink. Dit boek…

Lees verder

Goetheanum in Dornach gerenoveerd

De afgelopen vier jaar werd het Goetheanum in Dornach (Zwitserland) stapsgewijs gerenoveerd. In aansluiting daarop werd ook het entreegebied op de begane grond nieuw ingedeeld en vormgegeven. Doel van deze verbouwing was om het gebouw toegankelijker te maken voor bezoekers en het een meer eigentijdse uitstraling te geven. Voor de vormgeving van de ruimten en…

Lees verder

Terugtreden van bestuurslid Seija Zimmermann

Op de jaarvergadering 2018 zal Seija Zimmermann terugtreden als bestuurslid van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach, Zwitserland. Begin december 2016 heeft zij haar collega’s in het bestuur en in de Goetheanumleiding haar beslissing kenbaar gemaakt. De reden is de ontwikkeling van de antroposofische geneeskunde in Finland, het land waar zij vandaan komt. Zimmermann is…

Lees verder

Pand Riouwstraat terug in de schoot van de Antroposofische Vereniging

Een uitvoerig verslag van de Algemene Ledenvergadering op 12 december staat op de website van de Antroposofische Vereniging. Deze vergadering was een vervolg op die van 13 oktober, waarvan een verslag op de website van Motief te vinden is, evenals de aankondiging voor de ALV van 12 december. Daarin werd duidelijk gesteld dat de bijeenkomst…

Lees verder

Leefsfeer medebepalend voor gezondheid en welbevinden

‘Door op de juiste manier aandacht te geven aan de leefsfeer, kun je de gezondheid en het welbevinden bevorderen van de mensen die erin leven. Een positieve werking van een omgeving op de gezondheid en het welbevinden van mensen is maatschappelijk inmiddels bekend onder de noemer “healing environment”. Daarnaast groeit de belangstelling voor de relatie…

Lees verder

Overlijden Joop van Dam

Ons bereikte het droeve bericht dat Joop van Dam, antroposofisch huisarts, langdurig lid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland en een zevental jaren voorzitter, op 7 december door de poort van de dood ging. Joop was tot het laatst helder van geest en met een hem kenmerkende blijmoedigheid droeg hij de lasten…

Lees verder

Zich actief verzekeren van antroposofische zorg

Wie wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar, heeft daar sinds eind november weer de kans voor. Tot eind december is er tijd om de huidige verzekering op te zeggen. Voor 1 februari moet men dan bij een nieuwe verzekeraar zijn aangemeld. Wellicht is dit een goed moment om eens te kijken hoe dat zit met…

Lees verder

Heemhuys Academie voor innovatie en kwaliteit van de kinderopvang

Heemhuys Academie, onderdeel van de kleinschalige kinderopvang Heemhuys, is met haar scholing helemaal ingesteld op het recente akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat in juni 2016 is gesloten. De nieuwe website van de Heemhuys Academie speelt hierop in. Deze biedt veel handige cursussen voor leidsters en gastouders die ingaan op thema’s als de zintuiglijke ontwikkeling,…

Lees verder

Voedselvertrouwen met Barstensvol leven

Is het nog wel goed gesteld met het voedselvertrouwen? De bekende website Foodlog heeft er recent een ‘hele Kwestie’ aan gewijd, genaamd ‘Food & Trust’: “Feiten zijn het resultaat van een onderzoekopzet. Zo’n opzet komt voort uit hypothesen en doorgaans onbenoemde belangen. Vanwege dat laatste vertrouwen velen de feiten niet meer.” Het is dan ook…

Lees verder

Ouders runnen met succes initiatiefgroepen voor vrijescholen

‘Zelf vrije school oprichten wint snel aan populariteit’, schreef het Algemeen Dagblad op woensdag 9 november. Het artikel maakte onder meer melding van het feit dat de Vereniging van vrijescholen “35 initiatieven in de afgelopen drie jaar” telde. “In elf situaties heeft de school de deuren al geopend.” Als voorbeeld werd de Vrije School Rotterdam-West…

Lees verder

Open Avond en tweede ALV over Riouwstraat

Door de ledenraadpleging op 13 oktober 2016 is het bestuur gesterkt in zijn voornemen om de verantwoordelijkheid voor het pand aan de Riouwstraat 1-3 te Den Haag vanuit de vereniging op zich te nemen. De leden waren vrijwel unaniem voor deze stap. Wel waren er nog vragen over de inrichting van de nieuwe verhoudingen en…

Lees verder

Verslag bijzondere Algemene Ledenvergadering over het pand Riouwstraat

Op donderdagavond 13 oktober waren een kleine honderd leden van de Antroposofische Vereniging naar het Iona-gebouw in Driebergen gekomen om met het bestuur te spreken over de mogelijke verwerving van de Riouwstraat 1-3 te Den Haag. Namens het bestuur van de AViN en de Stichting Euritmie (die eigenaar is) hielden respectievelijk Jaap Sijmons en Bert…

Lees verder

Meer ruimte voor vrijescholen

‘Weinig kansen voor nieuwe basisscholen’, meldt Laura van Baars vandaag op de website van Trouw: “In het kader van de onderwijsvernieuwing is het kabinet een groot voorstander van innovatieve ‘onderwijsvernieuwers’ die iets anders willen proberen. Maar er komen in Nederland nauwelijks nieuwe basisscholen bij. Dit jaar zijn het er tien.” Het ministerie is bezig de…

Lees verder

Antroposofische wandeling door Zutphen

In Zutphen kun je sinds kort een wandel- en fietsroute doen waarbij je de sporen van de antroposofie in en om Zutphen volgt. Zutphen staat bekend om haar antroposofie en is al langer een geliefde woonplaats voor mensen die zich hiermee verbonden voelen. Initiatiefneemster Sylvie Uenk ging op zoek naar plekken en verhalen die vertellen…

Lees verder

Zegetocht van Demeter duurt voort

Demeter is de laatste tijd al volop in het nieuws, maar het eind is nog niet bereikt. Dat blijkt uit het bericht zaterdag 15 oktober op de website van de Volkskrant, met het Demeterlogo prominent in beeld. Het nieuwsbericht is getiteld ‘Slechts elf van negentig keurmerken voor duurzaam voedsel krijgen predicaat “topmerk”’: ‘De keuze voor…

Lees verder

Demeter Magazine 2016-2017 op papier en online

Stichting Demeter meldt op haar website het verschijnen van het speciale Demeter Magazine 2016-2017: “Demeter magazine, unieke krant over biodynamische landbouw en voeding In vele biologische speciaalzaken is een special van de Krant van de Aarde helemaal in het teken van biodynamische landbouw en voeding beschikbaar. Waar staat het keurmerk Demeter voor? Wie zijn de…

Lees verder

Louis Bolk Instituut viert jubileum van veertig jaar in stilte

Het Louis Bolk Instituut maakt in een persbericht bekend dat de viering plaatsvindt met een symposium voor genodigden: “Op woensdag 12 oktober viert het Louis Bolk Instituut zijn 40-jarig bestaan met een jubileumsymposium voor genodigden in Driebergen. Centraal thema is ‘Denken in gezonde systemen’. Key note speaker is Cees Veerman, die zijn visie presenteert op…

Lees verder

Peter Blom en Arnoud Boot nieuwe Sustainable Finance Lab-voorzitter

Het Sustainable Finance Lab (SFL) in Utrecht werd in 2011 opgericht op initiatief van de hoogleraren Herman Wijffels en Klaas van Egmond van de Universiteit Utrecht en Peter Blom van Triodos Bank. Al die tijd was Herman Wijffels voorzitter. Op 3 oktober droeg Wijffels zijn functie over aan Peter Blom en Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering…

Lees verder

Biologisch-dynamische landbouw nog steeds in de lift

Steevast elk jaar rond de feestdag van de aartsengel Michaël, op 29 september, komt Demeter met de Demeter Monitor over biodynamische landbouw en voeding. Dit mede ter voorbereiding op het jaarlijkse congres van Stichting Demeter, in samenwerking met de BD-Vereniging en de landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging. Dit jaar wordt dat op 5 oktober in…

Lees verder

Vrije Hogeschool hoge uitzondering in de Tweede Kamer

‘Doe iets met je leven en met je talenten. Haal eruit wat erin zit. Dat levensmotto kreeg Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker van huis uit mee. En brengt ze ook in praktijk, zowel zakelijk als privé.’ Deze tekst komt uit een interview van tijdschrift Elegance met Bussemaker. Het zou een mooie slogan…

Lees verder

Antroposofie Magazine op hippe Amsterdamse PuurFair beurs

Zondagmiddag in Amsterdam-West. De najaarszon schijnt op het terrein van de Westergasfabriek. De terrasjes zijn vol, de drie kleine lama’s in de provisorische kraal bij de ingang staan dicht tegen elkaar gedrukt. Ze slingeren hun lange halzen om elkaar, ze beschermen zich tegen de al te opdringerige kinderen. Het is voor hen gewoon te druk.…

Lees verder

Freek de Jonge gastspreker op de Michaëldagen

De Michaëldagen zijn vandaag weer begonnen! Geschikt voor iedereen tussen de 16 en de 36 jaar. Het evenement vindt van donderdag 22 tot en met zondag 25 september in Vierhouten plaats. Vorig jaar een hele Michaëlweek, dit jaar een extra lang weekend. Met als publiekstrekker Freek de Jonge op vrijdagavond. Het programma is intensief: “We starten…

Lees verder

Orgaandonatie: brandpunt van de belangstelling

Orgaandonatie staat in het brandpunt van de belangstelling. Dit vanwege een wetsvoorstel van D66 dat op 13 september met de meest minimale meerderheid van 75 tegen 74 stemmen werd aangenomen door de Tweede Kamer. Door het donorplan van D66-er Pia Dijkstra krijgt iedere Nederlander de vraag voorgelegd orgaandonor te worden, maar wordt hij automatisch donor…

Lees verder

Jeugdzorginstelling Intermetzo overgenomen door Pluryn

Dagblad De Stentor meldde op 13 september dat jeugdzorginstelling Intermetzo is overgenomen door collega-zorginstelling en grotere broer Pluryn. In mei werd bekend dat Intermetzo – het vroegere de Zonnehuizen – het financieel zwaar te verduren had. Zie ook het bericht ‘Jeugdzorginstelling Intermetzo in de problemen’. Volgens de krant biedt Intermetzo plek aan zo’n drieduizend cliënten,…

Lees verder

Henk Hage schilderde in de gevangenis

De Volkskrant bracht op 7 september het nieuws dat kunstenaar Henk Hage een jaar lang doorbracht op de longstay-afdeling van de Pompekliniek in het Brabantse dorp Zeeland. Niet dat hij tbs had gekregen, zoals degenen die daar vastzitten. Terbeschikkingstelling is “een behandelmaatregel voor mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte…

Lees verder

Filistijnen in de biologische fruitmarkt

De afgelopen week was Volkert Engelsman, oprichter van zowel handelsbedrijf Eosta als Nature & More, met gepeperde uitspraken meermaals in het nieuws. Met Nature & More was hij ruim een jaar geleden initiatiefnemer van een groot internationaal congres in Amsterdam, Celebrating Soil! Celebrating Life! waarover Motief destijds berichtte. Het Algemeen Dagblad beschreef Volkert Engelsman maandag…

Lees verder

Lievegoed Leerstoel wordt Onderzoekscentrum

De Bernard Lievegoed Leerstoel behoort tot het verleden. “Vanaf nu willen wij spreken over het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum”, zo schrijft de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) op haar website. In september 2015 eindigde na tien jaar het bijzondere hoogleraarschap van Hans Reinders in het kader van de Bernard Lievegoed Leerstoel aan de Vrije Universiteit…

Lees verder

De Berkel in Zutphen begint weer

De scholen gaan weer beginnen. Zo ook De Berkel in Zutphen, maandag 22 augustus is het zover. Maar op een andere plek dan waar leerlingen en leerkrachten op 30 juni afscheid moesten nemen. Want die dag werd het schoolgebouw aan de Weerdslag door brand volledig  verwoest. De week die erop volgde moest helemaal worden geïmproviseerd.…

Lees verder

Artikelen Jaarthema 2015-2016 en 2016-2017 Algemene Antroposofische Vereniging

‘Zelfkennis en aanvaarding van de wereld’ is het jaarthema 2015-2016 van de Algemene Antroposofische Vereniging. Uitgangspunt hierbij is de spreuk van Rudolf Steiner: Wanneer de mens zichzelf doorgrondt, dan wordt het zelf tot wereld; doorgrondt de mens de wereld, dan wordt de wereld tot zijn zelf. In Anthroposophie Weltweit zijn vanuit het Goetheanum verschillende bijdragen…

Lees verder

Bio-succes in Rio

Dorian van Rijsselberghe won zondag 14 augustus als plankzeiler opnieuw goud bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat was voor de tweede keer op rij, een unieke prestatie. “Na Weymouth 2012 was de surfdude van Texel in Rio (2016) opnieuw de allerallerbeste. Als een sporter superlatieven verdient, dan zijn die deze vrijdag voor…

Lees verder

Demeter aardappeltelers gebruiken geen koper

‘Aardappelboeren gebruiken koper als bestrijdingsmiddel op biologische aardappelen. Dat bevestigt controle-organisatie Skal, die toeziet op biologische teelt in Nederland, na berichtgeving van vakblad Boerderij.’ Zo schreef De Telegraaf dinsdag 9 augustus op zijn website. ‘Boeren hebben dit jaar buitengewoon veel last van aardappelziekte phytophthora.’ Het Algemeen Dagblad dook er ook bovenop en wist te melden…

Lees verder

Inspectie maakt Antroz excuses

‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg, vertegenwoordigd door mevrouw Jonkers en mevrouw Vos, is maandag 25 juli langs geweest voor een gesprek. Tijdens dit gesprek hebben zij hun excuses aangeboden voor de gang van zaken rondom de publicatie van de lijst zorginstellingen. Ook hebben zij toegezegd dat Antroz deze week een brief ontvangt met uitleg over…

Lees verder

Antroz onterecht op lijst slechte verpleeghuizen

Zoals staatssecretaris Van Rijn al dagen aankondigde, publiceerde hij dinsdagavond 5 juli een lijst met 150 verpleeghuizen waar de zorg niet in orde is. En dat niet alleen. De NOS schreef op haar website: “Bij elf instellingen vindt de inspectie de risico’s zo groot dat ze onder intensief toezicht zijn gesteld.” Hierbij voerde zij ook…

Lees verder

Vrijeschool De Berkel in Zutphen door brand verwoest

Verschillende media maakten melding van een grote uitslaande brand die de vrijeschool onderbouw aan de Weerslag (‘De Berkel’) op donderdagochtend 30 juni heeft getroffen. Het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd, liet de brandweer weten. De brand ontstond in een cv-ruimte op zolder. De eerste melding was om 9.10 uur ’s ochtends. De middelbare…

Lees verder

Vrije Hogeschool verhuist naar Zeist

‘De Vrije Hogeschool gaat verhuizen’, meldde de website van Antroposofie Magazine op 27 juni: ‘Studenten die het komend studiejaar aan het Liberal Arts tussenjaar beginnen, zullen dat echter niet doen op de locatie in de bruisende Utrechtse binnenstad, maar in een monumentale villa in Zeist. Het centrum van Utrecht bleek te veel afleiding te bieden voor de studenten: ze konden…

Lees verder

Vrijescholen rijzen de pan uit

Aan alle kanten groeien vrijescholen. Het is bijna niet meer bij te benen, zo schrijft de Vereniging van vrijescholen: “In steeds meer plaatsen in Nederland richten ouders initiatiefgroepen op om nieuwe vrijescholen te starten. De afgelopen vier jaar groeide het aantal leerlingen op de vrijescholen in Nederland met bijna 25%.” Zij meldde op 10 juni op haar website: “De afgelopen jaren…

Lees verder

Promotie fenomenologisch kleurenonderzoek in de praktijk

Wil Uitgeest promoveerde op woensdag 22 juni aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze verdedigde aan de Faculteit der Godgeleerdheid met succes haar proefschrift over haar fenomenologische kleurenonderzoek in de praktijk in het kader van de ideeën van Goethe en Merleau-Ponty. Naast het praktische en concrete karakter ervan, is Uitgeests onderzoek wijsgerig esthetisch van aard…

Lees verder

Locaties Veldheim en Stenia worden afgestoten

Intermetzo Zonnehuizen stoot twee hoofdlocaties in Zeist af: Veldheim, in 1932 aangekocht, tegenwoordig een monument, en Stenia, in 1948 betrokken. Oud-medewerker van Zonnehuizen Alexandra Buijsman laat weten: “Na de zomer gaan in Zeist twee grote terreinen met grond en gebouwen (ieder ongeveer twee hectare) in de vrije verkoop. Het zijn de bijzondere terreinen Veldheim en Stenia…

Lees verder

De laatste levensfase

De antroposofische zorg heeft voor mensen die op leeftijd zijn ongelofelijk veel waardevols te bieden. Dat zit hem niet alleen in de diagnostiek van de hele mens, de bijzondere antroposofische medicijnen, preparaten en oliën die het lijden kunnen verlichten. Het zit hem ook niet alleen in de respectvolle bejegening van de oudere mens. Dit alles…

Lees verder

Ontwikkelingen antroposofische thuiszorg

De afgelopen jaren is ook in de antroposofische gezondheidszorg de vraag naar thuiszorg aan het toenemen. Vooral voor ouderen, maar ook andere doelgroepen als mensen met NAH- (niet-aangeboren hersenletsel), GGZ- en autistiforme problematiek. Dit heeft zowel met het overheidsbeleid te maken, waardoor er minder 24-uurs opvang is, als ook met de toegenomen wens om in…

Lees verder

Antroposofische therapeutica

In Nederland werken ongeveer 135 antroposofische (huis)artsen en specialisten. Velen van hen zijn verbonden aan een antroposofisch gezondheidscentrum (vaak therapeuticum geheten); anderen hebben een eigen zelfstandige praktijk. Bij de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders) zijn twintig van zulke therapeutica aangesloten. In Arnhem werd door de NVAZ op 17 maart een zogenaamde ‘therapeuticamiddag’ gehouden. Therapeuticum…

Lees verder

De kracht van het ouder worden

De jaarlijkse conferentie voor mensen die werkzaam zijn in de antroposofische zorg was gewijd aan het thema ‘De kracht van het ouder worden’. Centraal stonden diverse vragen rondom de ouder wordende mens. Bijvoorbeeld: welke impulsen leven er nu in de samenleving onder de ouderen en welke straks? Welke nieuwe vormen van ouderenzorg duiken op, zoals…

Lees verder

Negentig jaar antroposofisch ondernemen in Amerika

Maatschappelijke driegeleding, de ideeën van Rudolf Steiner over de inrichting van de maatschappij, maakte al snel na de introductie in 1919 school in Amerika. Dit was te danken aan Ralph Courtney, die Steiner ontmoette omdat hij in Europa werkte voor de New York Herald Tribune. Kort daarop keerde hij terug naar de Verenigde Staten, waar…

Lees verder

Wat zou je doen zonder de zorg voor een inkomen

Zondag 29 mei werd in Berlijn het grootste spandoek ooit op straat ontrold, vierhonderd meter lang. Met de tekst ‘What would you do if your income were taken care of?’ Wat zou je doen als je niet voor een inkomen zou hoeven te zorgen? Met deze publiciteitsstunt was het vraagstuk van een onvoorwaardelijk basisinkomen ook…

Lees verder

De mens tussen onder- en bovennatuur

Artikelen naar aanleiding van de Dag van de Hogeschool op 9 april 2016 Op 9 april vond voor de tweede keer de Dag van de Hogeschool plaats. Zo’n 120 deelnemers kwamen naar het Geert Groote College in Amsterdam om deze dag, die geheel in het teken stond van ‘De mens tussen onder- en bovennatuur’, mee…

Lees verder

Jeugdzorginstelling Intermetzo in de problemen

Intermetzo is bijna failliet, wist NRC Handelsblad op 28 april te melden: “Intermetzo, een van de grootste jeugdzorginstellingen van het land, staat op de rand van faillissement. Dat zeggen bronnen binnen jeugdzorg en gemeenten tegen NRC. De organisatie, die hulp biedt aan 4.500 kinderen, kampt met betalingsachterstanden: gemeenten moeten naar verluidt nog ‘miljoenen euro’s’ aan…

Lees verder

Stichting Grondbeheer redt Hondspol en zoekt schenkers

Berichtten we op 28 oktober van het afgelopen jaar al een ‘Succesvolle crowdfunding voor de Hondspol’, waarbij in ruim twee weken het streefbedrag van 250.000 euro werd gehaald voor de roerende goederen van deze geplaagde zorgboerderij in Driebergen, is hier op 29 april definitief het onroerend goed van 30 hectare biologisch-dynamische landbouwgrond bijgekomen, zoals Antroposofie…

Lees verder

Website antroposofie.nl volledig vernieuwd

Sinds maandag 25 april is de website antroposofie.nl volledig vernieuwd. Tot dan toe huisde op dit domein de website van de Antroposofische Vereniging, inclusief Motief. Die opzet is veranderd. Het is nu een landingspagina geworden, met een drieledig doel. Om te beginnen centraal korte algemene informatie over wat antroposofie is: ‘Antroposofie is een moderne maatschappelijke …

Lees verder

Nieuwe bestemming Helicongebouw Zeist

Op 5 maart was de feestelijke opening van het Helicongebouw in Zeist. De naam Helicon stamt uit de tijd dat de lerarenopleiding voor vrijescholen nog Hogeschool Helicon heette. Want die was gehuisvest in dit gebouw sinds medio jaren tachtig, toen de nieuwbouw aan Socrateslaan 22A werd betrokken. Na het vertrek van de lerarenopleiding zomer 2013…

Lees verder

Filosoof en Mani-kenner Roland van Vliet overleden

Op maandag 18 april is Roland van Vliet op 55-jarige leeftijd overleden, nadat hij afgelopen winter ernstig ziek was geworden. ‘De filosoof Roland van Vliet (38) bestudeerde de manicheïsche teksten die deze eeuw uit het woestijnzand zijn opgegraven. Zijn doel: een filosofische reconstructie van de inhoud van de leer van Mani. Hij kwam tot de…

Lees verder

Idealenwerkplaats op 23 april met lezing van Mathijs van Alstein

Met jouw ideaal de wereld in! Heb jij een wens, droom, een initiatief of een ideaal dat je nu wel eens wilt gaan verwezenlijken? Kom naar de idealenwerkplaats op zaterdag 23 april. Wij werken gezamenlijk aan ieders eigen ideaal vanuit een lezing, brainstorm, gesprek, feedback en een kunstzinnige activiteit (gedicht, verhaal, tekening, boetseren, lied enzovoort).…

Lees verder

Overlijden van sectiecoördinator Koop Daniëls

Volkomen onverwacht is Koop Daniëls op 10 april op 67-jarige leeftijd overleden. Drie dagen ervoor werd hij thuis in Brummen door een zware hersenbloeding getroffen, waarvan hij niet meer herstelde. Koop Daniëls was sinds 2009 sectiecoördinator van de Medische Sectie binnen de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging, nadat hij al jaren deel…

Lees verder

Peter Blom, bankdirecteur met vrije wil

Eind maart verscheen in Vrij Nederland een interview met Peter Blom, ‘de anarchist die bankdirecteur werd’, zoals de titel van het artikel van zes pagina’s luidde. Peter Blom is vanaf het begin in 1980 betrokken bij Triodos Bank en nu al vele jaren de internationale directeur ervan. De bank staat voor volledige duurzaamheid en transparantie,…

Lees verder

Relatie biowinkels versterken en jongeren interesseren voor BD

In april werd Demeter-directeur Bert van Ruitenbeek geïnterviewd door website Biojournaal.nl. Hoe doet de BD-voeding van Demeter het in verhouding tot de huidige opmars van de biologische markt? “Biodynamische voeding zal waarschijnlijk nooit de helft van de biomarkt gaan invullen. Het draait bij ons niet primair om een jaarlijkse omzetverdubbeling, maar vooral om ontwikkeling. Het…

Lees verder

Machteld Huber Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2015

Machteld Huber is uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2015. Huber won de verkiezing die georganiseerd is door de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland. Ze won vanwege haar inspanningen om een nieuwe definitie van gezondheid nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Zij heeft met de…

Lees verder

Première van theatermarathon Faust enthousiast ontvangen

Met Pasen is aan het Goetheanum in Zwitserland een nieuwe uitvoering van de complete Faust van Goethe in première gegaan. Deze is bij publiek en pers enthousiast ontvangen. Het is, sinds de eerste complete uitvoering door Marie Steiner in 1938, de 75e keer dat de Faust aan het Goetheanum wordt opgevoerd. De volledige speelduur is…

Lees verder

Nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament

Geestelijke in De Christengemeenschap Ton Besterveld heeft een nieuwe vertaling gemaakt van het Nieuwe Testament. De eerste Nederlandstalige uitgave van het Nieuwe Testament vanuit De Christengemeenschap verscheen in 1968, verzorgd door geestelijke Heinrich Ogilvie. In 1992 werd deze vertaling grondig herzien door zijn collega Elisabeth Lantsheer. Vierentwintig jaar later is er dus een volledig vernieuwde…

Lees verder

Michiel Rietveld neemt afscheid van Kraaybeekerhof

Een dag na zijn zeventigste verjaardag neemt Michiel Rietveld, op 29 en 30 april, afscheid van Kraaybeekerhof te Driebergen. In vele hoedanigheden heeft hij 40 jaar onafgebroken initiatiefkracht en bezieling betoond voor de toekomstgerichte landbouw en voeding. Kraaybeekerhof biedt hem – samen met de mensen die hem en elkaar daar graag weer ontmoeten – een…

Lees verder

Certificaat antroposofisch arts

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) is een vereniging van artsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de antroposofische geneeskunde. Hun website geeft informatie over antroposofische geneeskunde, over de achtergronden ervan en over de behandelingen die mogelijk zijn. Op 12 maart presenteerde de NVAA een herkenbaar logo voor alle…

Lees verder

Campagne ‘Eén wereld, één economie’ gestart

De campagne ‘Eén wereld, één economie’ is uit de startblokken. Vorige week vonden in Oldeberkoop (17 maart) en in Emmen (19 maart) de eerste twee bijeenkomsten plaats. In Oldeberkoop hielden Frans Wuijts (die ‘Economie – de wereld als één economie’ vertaalde) en John Hogervorst beiden een korte inleiding, gevolgd door vragen en gesprek. In de…

Lees verder

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

In februari verscheen het Duitstalige boek over ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap? De impuls van de driegeleding en de oprichting van het internationale cultuurcentrum Achberg – herinneringen, bespiegelingen, perspectieven’, met daarbij een veertig minuten durende dvd: ‘Impressies van de begintijd en van het jaarcongres “Derde weg” in Achberg 1974’. In 1971 werd het internationale cultuurcentrum Achberg bij…

Lees verder

De (her)uitvinding van Europa en Europees burgerschap

Op 6 april wordt in Nederland het referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne gehouden. Het Samenwerkingsakkoord is een vreedzame manier om Oekraïne te ondersteunen op het pad van welvaart, mensenrechten en democratie. Het verplicht Oekraïne tot het stellen en handhaven van duidelijke en eerlijke regels. Het zorgt ervoor dat we nauwer gaan samenwerken…

Lees verder

Economie – de wereld als één economie

Dat Rudolf Steiner eigenlijk een maatschappijvernieuwer en zelfs econoom was, weten we al sinds oktober 2014. Toen werd namelijk landelijk een 24 pagina’s tellende krant verspreid, ‘Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer’. In vervolg daarop verschijnt in maart het boek met voordrachten van Rudolf Steiner over Economie – de wereld als één economie. Uitgever Nearchus schrijft over…

Lees verder

Sting krijgt prijs voor zijn bd-wijn

De bekende popzanger Sting (voorheen zanger van The Police) heeft er een prijs bij. Niet voor een van zijn popsongs, maar voor een biodynamische wijn. Die weliswaar vernoemd is naar een van zijn songs, ‘Sister Moon’. In april viert de Italiaanse wijnbeurs Vinitaly in Verona het jubileum van zijn vijftigjarige bestaan. Stings bd-wijn uit 2011 zal…

Lees verder

Prins Charles en de biologisch-dynamische landbouw

Prins Charles, His Royal Highness the Prince of Wales, sprak in een videoboodschap van 9 februari de internationale conferentie van de Italiaanse vereniging voor biologisch-dynamische landbouw toe, die van 19 tot en met 22 februari in Milaan werd gehouden: ‘A message form HRH The Prince of Wales recorded at St James’s  Palace on 9th February…

Lees verder

Voorgeboortelijk bestaan anders bekeken

Anatoom-embryoloog Jaap van der Wal heeft zijn website Embryo in beweging vernieuwd. ‘Hier wordt een “andere” kijk geboden op ons voorgeboortelijk bestaan. De gangbare wetenschappelijke embryologie wordt verruimd tot een “embryosofie” die niet alleen probeert te verklaren maar ook betekenis te geven. Een mens is meer dan een zelf programmerend genenpakket, een embryo is meer…

Lees verder

Afscheid van de huizen Melchior, Balthasar en Kaspar

Melchior, Balthasar en Kaspar zijn niet alleen de namen van de drie koningen, maar ook van drie huizen van de Camphill gemeenschap Christophorus in Bosch en Duin. Ze worden na veertig jaar afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Camphill is een wereldwijde beweging van gemeenschappen op antroposofische basis waar kinderen en volwassenen met een beperking samen…

Lees verder

The Voice Of Waldorf

Woensdag 10 februari was Maan (19), de winnares van The Voice Of Holland, als tafeldame te gast bij De Wereld Draait Door. Ze bleek bijzonder muziekonderwijs te hebben genoten tijdens haar hele schoolloopbaan. Ze had namelijk de vrijeschool doorlopen. Waarmee ze zich zomaar ontpopte als ambassadrice voor dit type onderwijs. Het gaat niet goed met…

Lees verder

Ontwikkeling bij antroposofische ouderenzorg

Met ingang van het nieuwe jaar 2016 zijn Antroz en Warande definitief gefuseerd. Een bestuurlijke fusie was al in juli 2014 ontstaan. Antroz biedt antroposofische ouderenzorg, Warande is een innoverende organisatie voor ouderenzorg, allebei in het midden van het land. Op zijn website schrijft Warande: “De locaties van Antroz gaan verder onder de naam Warande.…

Lees verder

Biodynamisch op Biobeurs: herstel van verbindingen

“Biodynamische landbouw en voeding zoekt overal de ruimte voor herstel van verbindingen: tussen mens en bodem, plant en dier, maar ook met de omgeving en de lokale cultuur. En tussen jong en oud: de enthousiaste starter en de ervaren ondernemer.” Op woensdag en donderdag 20 en 21 januari vindt in de IJsselhallen te Zwolle de…

Lees verder

Euritmie onderzoeksgroep terug naar de bron

Begin twintigste eeuw werd naar vernieuwing gezocht in de bewegingskunst, zoals in expressieve dans of in de door Rudolf Steiner ontwikkelde euritmie. De afgelopen oktober opgerichte ‘euritmie onderzoeksgroep’ gaat terug naar de bron en legt de fundamenten uit de begintijd opnieuw bloot. Euritmie ontstond door middel van demonstraties, onderwijs en opvoeringen, alsmede de euritmievoordrachten en…

Lees verder

Nieuwe start opleiding tot euritmietherapeut

De Alanus Hochschule start in augustus 2016 met een ‘Nederlandse’ masteropleiding euritmietherapie. De opleiding zal deels in Nederland (Den Haag), deels aan de Alanus Hochschule bij Bonn plaatsvinden en deels Nederlandstalig, deels Duitstalig zijn. Sinds de laatste opleiding tot euritmietherapeut in Nederland plaatsvond, van 2005 tot 2008 onder leiding van Gertrud Mau en Boudewijn Fehres,…

Lees verder

Spirituele zorg aan ouderen

‘Spirituele zorg aan het einde van het leven? Dat kan veel beter!’ luidt de titel van de bijdrage van specialist ouderengeneeskunde Marie-José Gijsberts aan de conferentie op 13 februari 2016 in het Geert Groote College in Amsterdam. Gijsberts promoveerde november 2015 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het thema Spiritual care at the end of…

Lees verder

Nieuw tijdschrift Antroposofie Magazine

Steeds meer mensen hechten waarde aan duurzaamheid en kwaliteit. Een groeiend aantal consumenten kiest daarom voor biologische of biodynamische voeding, de vrijescholen groeien en op tal van plaatsen praat men over economische verandering. Echter relatief weinig mensen zijn bekend met het antroposofisch gedachtengoed, waar deze trends gewoon gemeengoed zijn. De Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) wil…

Lees verder

Astrid van Zon nieuwe directeur De Vijfsprong

Op 1 januari 2016 zal mevrouw Astrid van Zon de nieuwe directeur-bestuurder worden van Stichting Urtica en Stichting De Vijfsprong. De afgelopen jaren was zij directeur van Rozemarijn in Haarlem, een multifunctioneel centrum voor antroposofische zorg, dat deel uitmaakt van de Raphaëlstichting. Deze instelling heeft Van Zon samen met ouders opgezet en verder ontwikkeld. “Ik…

Lees verder

Vergelijk verzekeringen voor antroposofische zorg

Het is weer tijd voor de jaarlijkse vergelijking van zorgverzekeringen. Wie wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar, heeft tot eind december de tijd om zijn huidige verzekering op te zeggen en moet zich voor 1 februari bij een nieuwe verzekeraar aanmelden. Wellicht een goed moment om eens te kijken hoe dat zit met vergoedingen voor…

Lees verder

Nominatie Hedy d’Anconaprijs voor Noorderhoeve

De nieuwbouw van Agrarisch Zorgproject Noorderhoeve in Schoorl is genomineerd voor de Hedy d’Anconaprijs 2016. De nieuwbouw van deze biologisch-dynamische zorgboerderij is ontworpen door architectenbureau Negen Graden Architectuur, dat is gespecialiseerd in ecologische en organische architectuur waarin de gezondheid van de mens centraal staat. De Hedy d’Anconaprijs heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige…

Lees verder

Lievegoed financieel gezond in 2016

“In 2016 verwacht Lievegoed weer gezond te zijn en zijn de betalingsregelingen afbetaald. Er zijn echter ingrijpende maatregelen nodig om zover te komen,” zegt Hilde Hooijman, Raad van Bestuur ad interim van de antroposofische GGZ-instelling in het novembernummer van Motief. Al sinds 2008, sinds deze organisatie ontstond uit een fusie tussen de Ita Wegman Stichting…

Lees verder

Vernieuwing in de euritmie

Het novembernummer van Motief staat in het teken van beweging, ontwikkeling en jeugd. Twee van die drie themabegrippen komen aan bod in het openingsartikel: een interview met euritmiste Elsemarie ten Brink door Désanne van Brederode. Als kunstzinnig leider van cultureel centrum De Zalen in Den Haag maakt Ten Brink zich sterk voor vernieuwing in de…

Lees verder

Succesvolle sponsorloop door studenten Warmonderhof

Studenten van de biologisch-dynamische landbouwopleiding Groenhorst Dronten Warmonderhof hebben donderdag 12 november ruim achtduizend euro bijeen gelopen in een door de school georganiseerde sponsorloop. Met dit geld kan biologisch-dynamische landbouwgrond worden aangekocht, zodat jonge BD-boeren in de gelegenheid gesteld worden om hun eigen bedrijf te kunnen starten. De aankoop van de gronden loopt via Stichting…

Lees verder

Desem voor maatschappijvernieuwing

“De vrijeschool heeft een groter ideaal dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderwijs komt voort uit de antroposofische mens- en wereldvisie van Rudolf Steiner, die hij ontwikkelde in de turbulente tijden van het Europa aan begin van de 20ste eeuw. Het vrijeschoolonderwijs wil kinderen opvoeden tot vrije, zelfstandige mensen die vanuit hun eigen impuls de maatschappij kunnen vernieuwen.…

Lees verder

Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs

Het oktobernummer van Motief is een onderwijs- en opvoedingsspecial. Dit nummer werd in een extra grote oplage verspreid en is inmiddels uitverkocht. Maar u heeft nog een andere gelegenheid om kennis te maken met onderwijs dat door antroposofie is geïnspireerd. Dr. Aziza Mayo, lector ‘Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs’ aan Hogeschool Leiden, spreekt op woensdagmiddag 18 november…

Lees verder

Succesvolle crowdfunding voor de Hondspol

Zorgboerderij de Hondspol in Driebergen meldt op zijn website een grote opkomst bij de informatiebijeenkomst op 14 oktober. “De crowdfunding voor het vee, machines en voorraden is gestart en er is nu al 210.000 euro binnengekomen. Dat geeft ons een enorme boost.” Ter verklaring schrijft men over de zorginstelling die de boerderij in eigendom heeft:…

Lees verder

Demeterlandbouw in de kijker

De biodynamische landbouw blijft zich in de kijker spelen. Natuurlijk met het grote Demetercongres op 30 september, dat wij al aankondigden. Een uitgebreid verslag van dit succesvolle congres is binnenkort te vinden op de website van Demeter. Eerder werden cijfers van de Demeter Monitor gepresenteerd. Het bericht erover verscheen in Biojournaal, onder de titel “Biodynamische…

Lees verder

Congres biodynamische landbouw op 30 september

Op woensdag 30 september organiseren Stichting Demeter en de BD-vereniging (Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding) een groot congres in Artis Amsterdam: ‘Microkosmos Macrokosmos. Biodynamische landbouw tussen hemel en aarde’. Maandblad Motief bracht in september een dubbeldikke BD-special uit, onder de titel: ‘Wat koop je ervoor?’ Met daarin interviews met landbouwdeskundige Nikolai Fuchs, tuinder Peet…

Lees verder

Ook mailadres Motief weer in werking

Update 8 september 2015: Inmiddels zijn de problemen opgelost en is de redactie van Motief weer bereikbaar op haar vertrouwde mailadres: motief@antroposofie.nl. Ook het secretariaat van Motief is weer rechtstreeks per mail te bereiken: secretariaatmotief@antroposofie.nl. Dit in navolging van wat het secretariaat van de Antroposofische Vereniging vandaag schrijft op de website. Houdt u er wel…

Lees verder

Nieuwe scholen in de maak

Nog drie dagen (tot en met zondag 23 augustus) mag er gestemd worden op nieuwe schoolontwerpen voor Amsterdam, door de eigen burgers ingediend. Stemmen mag iedereen. Onder de meer dan honderdtwintig voorstellen zijn ook drie vrijeschool-gerelateerde initiatieven. De gemeente startte dit voorjaar de “challenge” voor het project Onze Nieuwe School. De belangstelling was overweldigend. De…

Lees verder

Verkoop zorgboerderijen Lievegoed

Zorginstelling Lievegoed in Bilthoven meldde op 4 augustus op zijn website dat Hoeve Kraaiveld in Woudrichem wordt verkocht. ‘Vorig jaar is deze voorziening gestart in overleg met diverse partijen, waaronder het ministerie van VWS.’ Maar van de acht ingevulde plaatsen kon er slechts één worden gefinancierd, ‘door hiaten in de zorg’. De zorgboerderij lijdt een…

Lees verder

Protestmars voor Kusuma door Rudolf Steiner College op 9 juli

Woensdagochtend 8 juli schreef Achmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, in zijn column in Metro: ‘Morgen zal er muziek klinken op de Coolsingel. Niet van een feest of festival, maar van een protestmars. Een muzikale protestmars van leerlingen van het Rudolf Steiner College en hun ouders tegen de uitzetting van de geliefde muziekdocent Harimada Kusuma. Een…

Lees verder

Motieven ouders voor vrijeschoolkeuze onderzocht

‘Ouders sturen hun kinderen steeds vaker naar vrijescholen, omdat die minder prestatiegericht zijn. Ze vinden het belangrijk dat scholen veel aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van hun kind.’ Zo schrijft het Algemeen Dagblad op woensdag 8 juli in ‘“Soft” onderwijs is hit bij ouders. Vrijeschool minder prestatiegericht’, naar aanleiding van een onderzoek van de…

Lees verder

Lievegoed gered van faillissement

De website van Het Financieele Dagblad meldde zaterdag 27 juni dat zorginstelling Lievegoed is gered van een faillissement. Het bestuur heeft dat geschreven in een brief aan de ouders van cliënten. Twee weken eerder meldde het FD dat Lievegoed in financiële nood zat. Er vond overleg plaats met de banken en zorgverzekeraars of en hoe Lievegoed…

Lees verder

Vier de bodem, vier het leven

Onder de vlag van Celebrating Soil! Celebrating Life! vond op 26 en 27 juni in Amsterdam een ontmoeting plaats van spirituele leiders, NGO-kopstukken, bedrijfsmensen en activisten. Onder hen auteur-activiste Vandana Shiva, Thabo Makgoba (aartsbisschop Zuid-Afrika), Ibrahim Abouleish (Sekem, Egypte), Volkert Engelsman (CEO Nature & More) en Joszi Smeets (directeur van de Youth Food Movement). De…

Lees verder

Website Tom van Gelder over fenomenologie

In 2011 overleed Tom van Gelder. Hij was vanaf 2004 enkele jaren coördinator van de landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging. Korte tijd voor zijn overlijden was hij begonnen met een website over fenomenologie. Dat gebeurde na circa 20 jaar les te hebben gegeven op de biologisch-dynamische land- en tuinbouw opleiding Warmonderhof in Dronten. Op zijn…

Lees verder

Michaëlweek voor jongeren eind september

Wat gebeurt er met de mens en de wereld waarin we leven? Wat wil de jonge generatie en hoe kunnen zij verbindingen leggen met hun herinneringen van verleden en dromen voor de toekomst, om in het heden constructief te kunnen zijn? Van maandagmiddag 28 september tot vrijdagmiddag 2 oktober zal er een ‘Michaëlweek’ plaatsvinden voor…

Lees verder

Eerste antroposofische e-book

“Ieder inzicht dat je zoekt enkel om je kennis te verrijken, enkel om schatten in je op te stapelen, leidt je van je weg af; ieder inzicht dat je echter zoekt om rijper te worden op de weg naar vervolmaking van de mensheid en ontwikkeling van de wereld, brengt je een stap verder.” Deze woorden…

Lees verder

Verscherpt toezicht Huize Valckenbosch opgeheven, nieuwe afdeling ‘Eva Mees’

Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis, onderdeel van de antroposofische woonzorggroep Antroz, werden juli 2014 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. Het afgelopen jaar is er per vestiging een gericht programma van verbeteringen uitgevoerd. Dat heeft succes gehad. De Inspectie heeft het verscherpt toezicht op Huize Valckenbosch opgeheven. Huize Valckenbosch heeft de…

Lees verder

Promotie ‘De antroposofische orde’

Vrijdagmiddag 8 mei vindt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de promotie plaats van Janine Verdonk, waar ze haar proefschrift, met de titel De antroposofische orde: Religieus individualisme, gemeenschapsleven en maatschappelijke participatie in de antroposofische beweging in Nederland, zal verdedigen. Opvallend is dat antroposofie onder religie wordt geschaard. Dat gebeurde ook al bij de promotie…

Lees verder

De Reehorst en Triodos Bank

Landgoed De Reehorst in Driebergen is van oudsher verbonden met de antroposofische beweging in Nederland. Het werd destijds in 1972 aangekocht voor huisvesting van de Vrije Hogeschool en andere antroposofische initiatieven. Inmiddels is er veel veranderd. De Vrije Hogeschool is naar Utrecht verhuisd. Triodos Bank is de nieuwe eigenaar van het landgoed. Dit wordt gedocumenteerd…

Lees verder

Overlijden Maarten Udo de Haes

De Christengemeenschap, beweging voor religieuze vernieuwing, maakt bekend dat haar oud-bewindsdrager en geestelijke met emeritaat Maarten Udo de Haes op 25 april in Hilversum op 77-jarige leeftijd is overleden. In Motief nr. 191 van april was het waarschijnlijk laatste artikel van Udo de Haes verschenen onder de titel Door te vergeven raakt alles uit balans,…

Lees verder

Van Bernard Lievegoed University naar Vrije Hogeschool

In het aprilnummer van Motief kondigde Jeroen Lutters aan dat de Bernard Lievegoed University stopt. Dit betekent een wending in de koers van een instituut dat 44 jaar geleden is begonnen als de Vrije Hogeschool. De afgelopen maanden werd de BLU geconfronteerd met de vraag: “hoe nu verder?” Iedereen, docenten, studenten, alumni, de Antroposofische Vereniging…

Lees verder

Populaire vrijescholen belemmerd in vrije ontplooiing

Afgelopen weekend publiceerde dagblad Trouw, in navolging van De Volkskrant, een persoonlijk verhaal van een journaliste over de schoolkeuze voor haar kinderen in relatie tot de vrijeschool. Hiermee haakt ook Trouw in op de almaar groeiende populariteit van vrijescholen in Nederland. Volgens het artikel, dat overigens hier online te lezen is, komt die stijgende belangstelling…

Lees verder

AntroVista al 14 jaar aan de top

AntroVista, de grootste online gids in antroposofisch Nederland en België, heeft met Pasen zijn veertiende verjaardag gevierd. De website is omvangrijk en een schatkamer gelijk; hij bevat een antroposofische agenda, adressendatabase, nieuwsrubriek, prikbord, spreuken en e-cards. De gezamenlijke antroposofische agenda is een unieke samenwerking op internet. Eén enkele database voorziet alle deelnemende websites van gegevens voor hun…

Lees verder

Connect conferentie 2015

De Connect Conference 2015 wordt van 7 tot en met 12 april gehouden in België, voor jonge mensen en dan vooral leerlingen in het laatste jaar van hun schooltijd. Er worden in het gebouw van de middelbare Steinerschool in Lier driehonderd deelnemers uit vrijescholen in zeventien landen over de hele wereld verwacht, niet alleen uit…

Lees verder

Film bd-imkerdag op tv

Op 14 maart vond in Zeist de jaarlijkse BD-imkerdag plaats. Met een opkomst van maar liefst 300 biologische en biologisch-dynamische imkers uit Nederland, België en Duitsland was dit een druk bezocht evenement. Het thema van de dag was ‘Met de imme onderweg’, dat onder meer invulling kreeg tijdens workshops rond praktisch bd-imkeren, fenomenologie en planeetinvloeden…

Lees verder

Tussen traditie en toekomst

Tussen traditie en toekomst is een van de thema’s op de jaarvergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging, die dit jaar op 27, 28 en 29 maart in Zwitserland wordt gehouden. Aanleiding is onder meer het terugtreden uit het hoofdbestuur na 31 jaar door oudgediende Virginia Sease, het aantreden van het nieuwe bestuurslid Constanza Kaliks (afkomstig…

Lees verder

Enthousiasme voor vrijeschoolonderwijs in Volkskrant

Steeds meer ouders, ook uit de niet-antroposofische hoek, kiezen voor de vrijeschool. Vaak uit onvrede met de prestatiedruk en het karige curriculum in het reguliere onderwijs. Journaliste Pauline Bijster uit Amsterdam-Noord is zo’n vrijeschoolmoeder zonder antroposofische achtergrond. In het Volkskrant Magazine van afgelopen weekend (7 maart 2015) uitte ze haar verbazing en enthousiasme over de…

Lees verder

Tijdelijk onderkomen Lievegoed University

Na de verwoestende brand in de Witte Villa van enkele weken geleden, is er nu een tijdelijk onderkomen gevonden voor de Bernard Lievegoed University  (de voormalige Vrije Hogeschool). De studenten van de Lievegoed University volgen hun lessen voorlopig in het voormalige gebouw van de Hogeschool Helicon aan de Socrateslaan in Zeist. Tot 2013 werd hier…

Lees verder

Samenwerking Weleda en Natuurmonumenten

Biodiversiteit is een hot item en terecht, want veel planten- en diersoorten worden bedreigd. Zo zijn er bijvoorbeeld door bebouwing, versnippering van natuurgebieden en intensieve veeteelt nog maar weinig wilde bloemen en kruiden in de Nederlandse graslanden te vinden. Dat leidt er weer toe dat bepaalde planten, zoals Arnica en het driekleurig viooltje steeds minder…

Lees verder

Nieuw concept van gezondheid

Een nieuw concept van gezondheid en hoe dat kan werken in de praktijk werd door Dr. Machteld Huber, arts en senior-onderzoeker van het Louis Bolk Instituut in Driebergen, voorgesteld op de conferentie ‘Jij maakt het uit’. Deze vond plaats op zaterdag 14 februari 2015 te Amsterdam en had als thema: ‘Professionele authenticiteit in de gezondheidszorg’. Met…

Lees verder

Witte Villa in Driebergen door brand verwoest

De Witte Villa op Landgoed de Reehorst in Driebergen, waar het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts (de vroegere Vrije Hogeschool) is gevestigd, is afgelopen woensdagnacht volledig uitgebrand. Er zijn geen sporen van brandstichting. De brand is vermoedelijk ontstaan door een technische storing. Nadat op dinsdagavond 10 februari rond 23.00 uur het brandalarm afging, nam…

Lees verder

Opnieuw onzorgvuldige berichtgeving antroposofen en vaccinaties

Op 5 februari beweerde Trouw opnieuw dat ‘Vaccinaties vooral impopulair bij rijken en antroposofen’ zijn. “Reformatorische christenen zijn niet de grootste groep tegen vaccineren”, meent auteur Jan Kruidhof. “Want dat, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder al, zijn antroposofen”, meent hij. Zijn bron is een bericht van Trouw-redacteur Emiel Hakkenes uit 2013,…

Lees verder

Filmportret Deense BD-boer op Nederlandse televisie

Dat Nederlandse boeren in het algemeen, en biologisch-dynamische boeren in het bijzonder het niet altijd makkelijk hebben door een enorme hoeveelheid regels, is bekend. Aanstaande zondag is in het indringende filmportret ‘Good Things Await’ te zien hoe het een bd-boer uit Denemarken vergaat. Niels Stokholm (79) is één van de weinige boeren in Denemarken die…

Lees verder

Levende bodem centraal op Demeterplein

Overmorgen start de BioBeurs, de opvolger van de BioVak. Deze tweedaagse nationale vakbeurs, wordt georganiseerd door de biologische ketenorganisatie Bionext. Ook dit jaar zal de biologisch-dynamische landbouw hier weer vertegenwoordigd zijn op het zogenoemde Demeterplein.  Het Demeterplein is een samenwerking tussen Stichting Demeter, de BD-Vereniging en Warmonderhof. Vanwege het internationale jaar van de bodem zal daarbij…

Lees verder

Hergebruik oud KPMG-pand

Eindelijk is er een nieuwe bestemming gekomen voor het oude hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Dit gebouw, dat de naam ‘de Bovenlanden’ draagt, is geheel gebouwd volgens de principes van de organische architectuur. Het gebouw is een creatie van architectenbureau Alberts & Van Huut, dat bekend staat om zijn organische ontwerpen. In navolging van KPMG…

Lees verder

Antroposofische zorg verzekerd

Ziet u ook door de bomen het bos niet meer in het woud aan zorgverzekeraars? Wie zich aan het oriënteren is op een nieuwe zorgverzekering en daarbij waarde hecht aan vergoedingen voor antroposofische gezondheidszorg, kan op de website van Zorgwijzer terecht voor een handig overzicht. Op deze website wordt op een toegankelijke, heldere manier uitleg…

Lees verder

Vrijescholen opnieuw in de lift

De Vereniging van vrijescholen kwam afgelopen woensdag 15 december in het nieuws met het bericht dat vrijescholen in 2014 stevig zijn doorgegroeid. In het lager en het middelbaar onderwijs steeg het aantal leerlingen met 5,6%. In de ‘bovenbouw’ is de groei het grootst: ruim 8%. In de ‘onderbouw’ bedraagt deze bijna 4%. Zo blijkt uit…

Lees verder

Geslaagd symposium Iona Stichting in de Kunsthal

In het kader van de tentoonstelling ‘Rudolf Steiner – de Alchemie van het alledaagse’ in de Rotterdamse Kunsthal vond op 17 november een symposium plaats, dat georganiseerd werd door de Iona Stichting. Deelnemers konden luisteren naar interessante voordrachten van uiteenlopende sprekers, zoals professor Walter Kugler, filosofe Christine Gruwez en kunstenaar Claudy Jongstra en genieten van…

Lees verder