Ledengroep Arnhem en omstreken

In Arnhem zijn zes studiewerkgroepen, waar leden en belangstellenden door zelfstudie zich verdiepen in antroposofische inhouden en daar gezamenlijk over in gesprek gaan; zelfs zijn er nu twee jongerengroepen. Een band tussen leden van de verschillende groepen bestond er vier jaar geleden niet.

In Arnhem is toen een initiatief genomen om door jaarfeesten te vieren, leden en belangstellenden de gelegenheid te bieden elkaar in enige regelmaat te ontmoeten. Wat de vorm van deze vieringen betreft, wordt steeds weer gezocht om op een nieuwe wijze aansluiting te vinden bij de mens van onze huidige tijd.

Passend bij het jaarfeest bieden een of meerdere leden uit de eigen omgeving een thema aan, waar de ontmoeting, het in gesprek komen en een kunstzinnige vormgeving centraal staan. Daarnaast ontstond de behoefte om toch in een regelmaat bij elkaar te komen en kwam er vorig jaar een maandelijks weerkerend programma.

Nieuw is dit jaar, dat in de afwisseling daarvan twee hele dagen op de zaterdag zijn, waarop een thema dieper en gevarieerder wordt aangeboden. Vooral voor de wat ouderen is dat meer haalbaar. Inmiddels is het Studiecentrum tot grote bloei gekomen in de aanbieding van meerdere cursussen. Dit aanbod kunt u vinden in het jaarlijks uitkomend blad het Spectrum.

Tevens dient een Nieuwsbrief als modern communicatiemiddel een schakel tussen tweehonderd mensen. Deze zijn digitaal op te vragen bij studiecentrum.arnhem@upcmail.nl.

Mildred de Bock