Ledengroep Wageningen-Ede

De ledengroep Wageningen-Ede bestaat uit zeventien leden die elke week op woensdagavond bij elkaar komen in vrijeschool de Zwanenridder. Na het aansteken van drie kaarsen lezen we een deel van de grondsteenspreuk, altijd afgesloten met het vierde deel. Vaak zijn er mededelingen en daarna is er een opmaat: een actueel thema, een kunstzinnige activiteit (waarnemen of zelf iets doen ), een oefening of iets wat aansluit bij de kringloop van het jaar. Deze opmaten worden door diverse deelnemers verzorgd.

Na ongeveer drie kwartier beginnen we met ‘het boek’. Op dit moment is dat Isis – Maria – Sofia. Ieder leest thuis de volgende voordracht en we spreken af wie op zich neemt deze voordracht extra goed voor te bereiden. Deze persoon leidt ons door de tekst en met elkaar gaan we in gesprek om vragen te verduidelijken of naar voorbeelden te zoeken uit onze eigen ervaring. Dat is altijd een levendig gebeuren, waarbij de humor ook aanwezig is. We ervaren het als waardevol om diepgaand over antroposofie met elkaar te kunnen spreken, waar dat elders vaak niet mogelijk is.

Met het ouder worden van de groep is het horen een probleem aan het worden. Dat vormt dan ook direct een sociale oefening om daar opmerkzaam op te zijn: duidelijk spreken en alert zijn dat ieder verstaat wat gezegd wordt. Zeker als we echt met zeventien zijn!

We sluiten de avond af met de weekspreuk en het doven van de kaarsjes.

Margaret Bokdam