Werkgroep Novalis Zwolle

Sinds 2009 hebben wij ons als Werkgroep Novalis Zwolle verbonden met het thema ‘Tussen dood en nieuwe geboorte’. Een aantal keren verzorgde onze groep een gedenkstonde in Zwolle.

Inzicht verkrijgen in het raadsel van de mens, het wezenlijke van de mens, is niet zo eenvoudig. Rudolf Steiner zegt hierover in Mijn levensweg: “Heel de wereld buiten de mens is een raadsel, het eigenlijke wereldraadsel; en de mens zelf is de oplossing”.

Het wezen van de mens vindt zijn oorsprong niet in de fysiek-zintuiglijke wereld, maar in de geestelijke wereld. Als we antwoorden willen vinden op onze vragen, is het nodig om de geestelijke wereld te onderzoeken.

Een van de belangrijkste thema’s in het werk van Rudolf Steiner is de ontwikkeling die wij na ons aardse leven doormaken in de geestelijke wereld, op weg naar een volgende incarnatie. Zijn voordrachten in het boek De wereld van de gestorvenen zijn voor ons hierbij een belangrijke leidraad. Dit werkjaar zet Werkgroep Novalis Zwolle zich ook weer studerend en kunstzinnig uiteen met deze voordrachten.

Over de naam Novalis: de geschriften en brieven van Novalis laten een ziel oplichten die zich zowel met het aardse als met het bovenzinnelijke verbonden voelt. In Hymnen an die Nacht beschrijft hij zijn ervaringen aangaande de verbinding met gene zijde.

Elke tweede donderdagochtend van de maand is er een studieochtend te Zwolle. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Marijke of Henk van Hove, (038) 402 10 14.