Motief #175

Paul Mackay en eigentijdse sociale vraagstukken

Eind september spreekt Paul Mackay, lid van de Vorstand van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft en leider van de Sectie voor Sociale Wetenschappen, op de Michaëlsconferentie in Dornach over Rudolf Steiner als ‘sociale bouwer’. Naar aanleiding daarvan sprak Jana Loose alvast met hem over hoe om te gaan met de sociale vraagstukken van deze tijd.

Nieuws

Nieuwbouw en renovatie voor Huize Valckenbosch. Boeiende Michaëlviering in Den Haag. In Arnhem is er een congres van Bridge to the Future over ‘Knagend Geweten’. De Vereniging van vrijscholen heeft een nieuwe voorzitter. Het Valborgkoor viert een jubileum. De Bakhovenstichting biedt noodopvang. En de Warmonderhof is gestart met openbare, inspirerende avondbijeenkomsten.

Crisis bezien vanuit driegeleding (2)

Arjen Nijeboer gaat in op schenkgeld en basisinkomen. Veel driegeleders wijzen het basisinkomen af, maar een Antwerpse economiewerkgroep komt met een nieuwe visie waarin het basisinkomen verschijnt als een logisch en noodzakelijk onderdeel van een modern schenkgeldsysteem. In dit licht blijken raadselachtige uitspraken van Rudolf Steiner ineens logisch op elkaar aan te sluiten.

Meditatie menskundig begrijpen

Wat gebeurt er als we mediteren? Joop van Dam schrijft over waken en slapen, imaginatie en inspiratie, kracht, ritme en het doen van de meditatiestappen in denken, voelen en willen.

De keerzijde van het zonnepaneel

Zonne-energie lijkt de toekomst te hebben. De bron is onverdacht, gratis en onuitputtelijk. Bovendien: geen broeikasgassen, geen radioactief afval. Kortom, lekker duurzaam. Maar wat doet zo’n paneel nu eigenlijk precies? Over goddelijk-geestelijke wezens en de schaduwzijde van het zonnepaneel.

Boeken kort

Dit keer staan er drie boeken in de schijnwerpers, waaronder ‘En als hij niet was opgestaan…’ van Judith von Halle. Het is de neerslag van zeven voordrachten, gehouden tussen Michaëlstijd 2004 en Pinksteren 2005 in het ‘Rudolf Steiner Haus’ in Berlijn. In haar boek schrijft ze over de ‘opstanding’ alsof het in zekere zin, net als bij Paulus, haar missie is.