Motief #185

Terug naar Aristoteles

Filosoof Jesse Mulder promoveerde op een onderzoek cum laude op een onderzoek naar metafysica. Hij stelt dat de twee denkniveaus die de moderne filosofie kenmerkt, niet voldoen en herontdekt met hulp van Aristoteles een derde niveau: denken over de levende natuur. Antroposofie speelt duidelijk een rol in Mulders manier van denken, maar in zijn dissertatie benoemt hij dat niet expliciet. ‘Ik leef voortdurend met de vraag of ik Steiner geen onrecht aandoe door mijn verbinding met hem niet duidelijker te vermelden.’

Nieuws

Op 26 juli overleed Sergej O. Prokofieff. Twintig jaar manicheïsme. Eind november vindt het herfstcongres 2014 plaats over ‘Weerstand en crisis in de levensloop’. De kinderen van Arnold Henny en Paula Henny–van Suchtelen geven een boek uit over hun bijzondere ouders. Geesteswetenschapper en activist Yeshayahu Ben-Aharon en auteur komt naar Nederland en er komt weer een Boeren Picknick. Plus natuurlijk een agenda vol interessante bijeenkomsten.

Op zoek naar de vrijheid

Het boek stond enigszins te verstoffen in haar kast, maar afgelopen zomer pakte Motiefredacteur Cisly Burcksen Steiners standaardwerk weer op. Geen sinecure. ‘Wie lezen De filosofie van de vrijheid eigenlijk nog meer?’ vroeg ze zich af, “en hoe doen ze dat?’ Een rondgang langs jongere en oudere lezers.

‘De filosofie van de vrijheid’ als lerares

Jac Hielema ontdekte dat De filosofie van de vrijheid niet op een gewone ‘intellectuele en gemoedelijke’ manier is te begrijpen. Hij leerde het standaardwerk van Rudolf Steiner te beschouwen als een lerares en zichzelf al lezende op te stellen als haar leerling. ‘Ik werd speels en onbevangen, en had het merkwaardige gevoel dat het boek mij zag en begreep.’ Gedachten bij de eerste negen zinnen.

Actief recht in vrijheid

Het thema ‘recht’ speelt een prominente rol in het dagelijkse leven van Dirk Jan de Geer, oud-rechter in Zutphen. Daarbij gaat het hem vooral om het oefenen van kleine dingen. De Geer is tevens betrokken bij de werkgroep ‘Vernieuwing van het rechtsleven’, die in november weer een werkconferentie houdt over ‘Rechtsleven en moraliteit in de intermenselijke verhoudingen’.

Brein en vrijheid

Arie Bos schreef een nieuw boek. Titel: ‘Mijn brein denkt niet, ik wel’. Hierin vraagthij zich af waar we onze hersenen voor gebruiken en wat de hersenen voor ons doen. Maar ook hoe dit fysieke orgaan zich verhoudt tot ons denken en onze gedachten. De auteur onderwerpt ons bewustzijn en onze fysieke hersenen aan een nader onderzoek. Een boekrecensie.