Motief #198

De vrouw achter de sterrenkalender

Al zo’n twintig jaar maakt Liesbeth Bisterbosch een sterren- en planetenkalender waarmee elke geïnteresseerde zelf de sterrenhemel kan verkennen. Maar wie is nu de vrouw achter die kalenders en hoe kun je als beginneling zelf de sterren en planeten waarnemen? Ze vertelt hoe de sterrenhemel haar inzicht, uitdaging en verbondenheid biedt.

De ontwikkeling van het autonome beelddenken

De antroposofie beschrijft verschillende stappen van hoger bewustzijn op de ontwikkelingsweg. De eerste daarvan is de imaginatie, een bewuste vorm van beelddenken. Edward de Boer geeft aan hoe je dit kunt trainen met symbolische voorstellingen en metaforische beelden en hoe dit is toe te passen in verschillende werksituaties.

Karma in het dagelijks leven

Karma en reïncarnatie zijn uiterst gecompliceerde en veelzijdige thema’s. Aanwijzingen van Rudolf Steiner laten echter zien dat karmaonderzoek niet hoeft te gaan over dingen die ver van je bed zijn. Door de krant te lezen met een andere bril op, of  ontmoetingen in je leven te analyseren, kun je oefenen met het onderzoeken van karma.

Anders kijken naar economie

“Waar het op aankomt, is dat het werken voor de medemens en het verwerven van een inkomen twee volledig van elkaar gescheiden zaken zijn,” ziet Rudolf Steiner als het uitgangspunt voor de economie. Hij motiveert ons om op een andere manier naar het economische proces te kijken, zo blijkt uit de nieuwe vertaling van zijn voordrachten over wereldeconomie.

Antroposofie Magazine

De voorbereidingen van dit serieuze lifestyle-magazine waarin kwaliteit van leven centraal staat, zijn in volle gang. “Ik hoop dat we op de hulp van onze leden kunnen rekenen om Antroposofie Magazine tot een succes te maken. Zo kunnen we samen werken aan een positieve en moderne beeldvorming rond antroposofie,” zegt bestuurslid en uitgever Stephan Jordan.

Dionysius de Areopagiet

Elke tien jaar houdt Michiel ter Horst zich opnieuw bezig met de beroemde Dionysius de Areopagiet uit de vijfde eeuw. Vrucht daarvan is nu zijn complete vertaling van de Verzamelde werken. Verrassend is hoe het ook nu nog inspiratie biedt “voor een hedendaagse persoonlijke zoektocht naar het wezenlijke in de open ruimte tussen theologie en filosofie”.