Motief #211

Jaarvergadering 2 en 3 juni: gevoel voor karma

Op vrijdagavond 2 en zaterdag 3 juni vindt op de Reehorst te Driebergen (Iona-gebouw) de jaarvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland plaats. De uitnodiging volgt in het meinummer van Motief, met het programma, de jaarrekening, inclusief toelichting en begroting. Naast de gebruikelijke verenigingszaken is het onderwerp van de dag: ‘gevoel voor karma’. In de Grondsteenspreuk, waarin op een bepaalde manier de antroposofie is samengevat, heet het: ‘Oefen geest-herinneren’. Levend in de ledematenmens, in het wilsbereik, handelen we en gaan we door de wereld en vervullen daar onze opgaven. Niet wat we (slechts) denken en dromen, maar dat wat we werkelijk doen heeft met onze wil te maken. In dit handelen ontmoeten we ons karma, het geestelijk geworden verleden, dat in het hier en nu doorwerkt. Kunnen we dat ‘herinneren’? Of op zijn minst daarvoor in onze vereniging een ‘gevoel’ ontwikkelen?

Dat ik bijvoorbeeld voor bepaalde vrienden, voor mijn partner, voor een beroep koos, dat ik bepaalde mensen ontmoette die mijn leven een richting gaven, waarvan ik pas later ten diepste besef dat dit alles bij mij hoort. Daardoor kan ik beseffen dat dit alles juist niet tot mijn uiterlijke voorgeschiedenis en mijn eerdere voorstellingen te herleiden is. Men voelt zich dan met de wereld verbonden op een wijze die wij ‘intuïtief’ kunnen noemen. Niemand kan mij immers met het verstand overtuigen dat iets ten diepste bij mij hoort. Dat inzicht moet ik mijzelf geven uit eigen hoofd, hart en wil.

Als we een dergelijke verbondenheid met anderen en met de wereld in het moment of in de terugblik ervaren, kan het tot innerlijk beeld worden. Wij voelen dan ons karma. Onze belevenissen moeten we geheel los kunnen laten en onze lichamelijke grenzen overstijgen om vervolgens als inspiratie en intuïtie deze ervaring van het karma zo te hebben, dat wij daarin vorige levens op aarde schouwen. Dat is een hele opgave, maar die zou ons er niet van moeten afhouden nu reeds dit ‘gevoel voor karma’ te ontwikkelen.

Dit richtingsgevoel kan ons opgaan bij het zuiver laten leven van beelden van andere mensen in onszelf. In plaats van met dagelijkse verhoudingen en gevoelens te oordelen over anderen, kan het beeld van de ander ons een brug worden naar de imaginatie van onze karmische verbondenheid of ook juist onze vreemdheid. Zo verbinden we het thema van de vorige jaarvergadering met het jaarthema van de Antroposofische Vereniging in het komende jaar. Kunnen we licht brengen in de wil, zodat het geestelijke tussen mensen gaat oplichten? Oefen geest-herinneren!

Jaap Sijmons