Motief #212

Een nieuwe impuls in de startblokken

Over twee maanden start de verbouwing aan ons nieuwe pand in Den Haag. In de loop daar naartoe is veel gebeurd. Tezamen met een enthousiaste gebruikersraad, betrokken leden en architectenbureau negen graden is het plan voor de verbouwing gefinaliseerd, vergunningsaanvragen ingediend en aannemers geselecteerd. De eerste hamerslag valt op 5 juli, nadat we De Zalen nog een keer openstellen voor een bijzondere bijeenkomst: tientallen jongerenwerkers uit de gehele wereld reizen af naar Den Haag om met elkaar te bouwen aan een toekomst voor de antroposofie. En het zal op deze zelfde bijeenkomst zijn waar de officiële jeugdsectie van de AViN opgericht zal worden: de eerste ter wereld, buiten die aan het Goetheanum. U las daarover in het vorige nummer van Motief.

Prachtige initiatieven staan in de startblokken: zoals een open atelier, waar op een toegankelijke wijze en met professionele begeleiding gewerkt kan worden aan diverse kunstzinnige disciplines. In 2018 bieden we de ruimte aan een groot internationaal jeugd-euritmiekamp, evenals aan de diverse ambities die zijn uitgesproken naar aanleiding van de Euritmie Dagen afgelopen maart. Onze jeugdsectie in oprichting staat te popelen om activiteiten te ontplooien in het huis en daarmee een vaste basis te vormen voor deze nieuwe beweging. In een ruimte tegenover de bibliotheek! We verheugen ons op wat komen gaat en werken ondertussen met een enthousiast en toegewijd team aan de voorbereidingen.

De bouw loopt tot de week van 11 november: de dag waarop we met de buurt, betrokken leden en huurders voor het eerst de lichtjes willen ontsteken, tijdens het feest van Sint Maarten. Een week later, op zaterdag 18 november, is er een speciale dag voor u als lid: de officiele ingebruikname van het pand door de vereniging. Dat we vieren met een conferentie rondom de Graaf van Saint-Germain en de presentatie van het boek Bronnen van de Euritmie, dat in samenwerking met Werner Barfod tot stand werd gebracht. Paul Mackay zal naar Den Haag komen om een feestelijk ‘lintje en tintje’ te geven aan de opening. En het bestuur hoopt u daar ook te ontmoeten. Dat het een bijzondere dag gaat worden moge duidelijk zijn, al was het maar vanwege het feit dat 18 november 1923 de dag was waarop de Antroposofische Vereniging in Nederland, te Den Haag, werd opgericht. De impuls die Rudolf Steiner daar aan ons mee gaf, willen we graag nogmaals bekrachtigen: “Versuchen Sie mit der Welt zusammenzuwachsen” (verbindt u met de wereld! GA 259, p. 683). Dat verbinden met de wereld gebeurt natuurlijk al, maar krijgt een extra dimensie met een vernieuwd ‘huis van de antroposofie’ dat we zullen gaan bezielen.

Tezamen met Motief 212 treft u een folder aan, waarin wij u vragen om een bijdrage aan dit krachtige initiatief. We hopen van harte op uw steun!

Stephan Jordan, bestuurslid